Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Surinaams belastingsysteem wordt ‘gerepareerd’

25/06/2013

PARAMARIBO – Door de Belastingdienst wordt de belastingwetgeving opgepoetst om de inkomsten van de Staat te verhogen. Introductie van een nieuwe wet Inkomstenbelasting, zoals de regering van plan is, zou te veel tijd in beslag nemen. Daarom wordt voorlopig volstaan met ‘reparatie’ van wat er nu ligt, zegt Tony van Dijk, directeur der Belastingen.

Met de aanpassing van de wetgeving is al in 2011 een aanvang gemaakt. Van Dijk noemt onder andere de verhoging van de government take in de brandstofprijs en de voorbereiding van de Wet Belasting Toegevoegde Waarde (BTW). “Het plan was om een geheel nieuwe wet Inkomstenbelasting te introduceren. Ik verwacht niet dat dat in deze regeerperiode gerealiseerd kan worden, omdat het een complexe en langdurige operatie is”, zegt de directeur.

Voor de invoering van een nieuwe wet zou volgens hem eerst uitgebreide afstemming met de samenleving en belanghebbenden moeten plaatsvinden. “Als je dat niet doet, loop je het risico iets te maken dat niet past in deze samenleving en ook niet geaccepteerd zal worden”, redeneert Van Dijk. Ook de vermogensbelasting wordt onder de loep genomen. “Als alles loopt volgens planning, zullen de meeste reparatiemaatregelen per januari 2014 gereed moeten zijn voor uitvoering”, zegt Van Dijk. Intussen werkt de Belastingdienst ook aan verbreding van de heffingsgrondslag bij ondernemers. Die is nu nog richelsmal. De directeur legt uit dat er in Suriname in feite geen beperking geldt voor ondernemers om bedrijfskosten af te trekken. “Er is een hele royale kostenaftrek in de wet inkomstenbelasting. En dat geeft de belastingplichtige ruimte om nagenoeg alle kosten af te trekken. Hierdoor wordt de heffingsgrondslag vrij smal vanwege de onbegrensde kostenaftrek.” Vandaar dat Suriname in deze sfeer hoge tarieven hanteert.

Tarieven omlaag
Suriname wil de wereldwijde trend volgen waarbij tarieven voor inkomsten- en loonbelasting dalen zodat de heffingsgrondslag kan worden verbreed. De aftrekmogelijkheden worden enigszins beperkt. Dit creëert voor de belastingautoriteiten ruimte om de tarieven omlaag te brengen.

Deze maatregel komt om investeerders, voornamelijk buitenlandse investeerders, tegemoet te komen. “Een hoog tarief schrikt potentiële investeerders af”, weet Van Dijk. Naast deze maatregel wordt ook nagegaan in hoeverre ook de belastingvrije som kan worden opgetrokken. Ook zal wat betreft de vermogensbelasting worden overgestapt naar het self assessment systeem zoals bij inkomstenbelasting. Dat is geen grote operatie, zegt de belastingentopman. Alleen de heffingssystematiek moet worden aangepast.-.

Bron: de Ware Tijd, Suriname

Share this page:
« Back
Back to Top