Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Suppletoire begroting 2012 St. Maarten bij Cft

MAANDAG, 25 JUNI 2012

PHILIPSBURG — Het College financieel toezicht (Cft) heeft onlangs de suppletoire begroting van St. Maarten ontvangen van minister van Financiën Roland Tuitt. De aangebrachte wijziging zal worden bestudeerd en uiterlijk 2 juli wordt een advies verstuurd naar de regering.

Het Cft had de regering verzocht een suppletoire begroting in te dienen waarin de geplande inkomsten aan belasting over huuropbrengsten van eigenaren van onroerend goed die in het buitenland wonen, zijn verwerkt evenals uitbetaling van het resterende gedeelte van de indexering, de toelage voor kosten voor levensonderhoud (COLA). Het gaat om een totaalbedrag van 17 miljoen gulden. Men heeft vastgesteld dat de belasting over huuropbrengsten niet kan worden geïnd terwijl de uitbetaling van indexering oorspronkelijk niet in de begroting was opgenomen.

Share this page:
« Back
Back to Top