Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Standard & Poor’s verlaagt waardering Aruba naar BBB+

MAANDAG, 17 JUNI 2013

ORANJESTAD — Kredietbeoordeler Standard & Poor’s (S&P) heeft de kredietwaardigheid van Aruba met een trapje verlaagd van A- naar BBB+. De verwachting voor de lange termijn (outlook) is stabiel, waarbij S&P wel van uitgaat dat de regering in samenspraak met de sociale partners meer maatregelen neemt om de overheidsfinanciën op orde te brengen.

De afwaardering kwam niet als een verrassing. Vorig jaar gaf S&P al aan dat Aruba afgewaardeerd zou worden als onder andere de raffinaderij gesloten blijft en de regering zich niet houdt aan haar beleid om het financieringstekort verder terug te dringen.

In een reactie vanmorgen op de afwaardering leggen premier Mike Eman (AVP) en Financiën-minister Mike de Meza (AVP) vanmorgen bijna uitsluitend de nadruk op de sluiting van de raffinaderij als oorzaak hiervoor. En dat die sluiting met name de schuld is van het wanbeleid en ‘arrogante’ gedrag van de vorige MEP-regering. Verder zien de bewindspersonen in de nieuwe S&P-beoordeling vooral ‘erkenning’ van hun beleid. Ze verwijzen hierbij naar één van de bevindingen van de kredietbeoordeler. Namelijk dat de groeiende toerisme-inkomsten en het investeringsprogramma van de overheid – die de economie een extra impuls gaven – de economische gevolgen van de sluiting van de raffinaderij hebben verzacht.

Ook S&P’s verwachting dat de economie de komende twee jaar blijft groeien met iets meer dan 2 procent dankzij de geplande private investeringen in de toerismesector en de overheidinvesteringen in de infrastructuur, grijpen de bewindspersonen aan als positief nieuws over het beleid dat het kabinet-Eman voert. Een ‘middenweg’, aldus premier Eman van investeren en bezuinigen. Hij benadrukt hierbij nogmaals dat zijn kabinet niet van de ingrijpende bezuinigingen is en zal zijn, die tot grote onrust leiden in andere landen.

De kredietbeoordeler zegt echter ook dat het met de overheidsfinanciën nog steeds niet goed gaat en wijt dit niet alleen aan de sluiting van de raffinaderij. Ook de uitgaven voor de gezondheidszorg en de pensioenen hebben over de laatste jaren de financiële positie van de overheid verder verzwakt. En hoewel de regering ‘moeilijke’ stappen heeft gezet, zegt S&P, door hervormingen uit te voeren in het ziektekosten- en pensioenstelsel is ook door de aanhoudende financieringstekorten van de overheid, de nationale schuld toegenomen.

De kredietbeoordeler zegt er wel vanuit te gaan dat ook na de verkiezingen en in samenspraak met de sociale partners (Sociaal Dialoog) nog meer maatregelen genomen worden om deze problemen aan te pakken, de overheidstekorten de komende drie jaar te verminderen en de nationale schuld te stabiliseren. Dat betekent dus nog meer veranderingen voor het ziektekosten- en pensioenstelsel, het verhogen van de inkomsten van de overheid en om de uitgaven binnen de kaders te houden, aldus de kredietbeoordeler. Zou de regering dit niet op tijd aanpakken, dan zou S&P Aruba verder kunnen afwaarderen. Een heropening van de raffinaderij plus stijgende toerisme-inkomsten alsook uitvoering van het investeringprogramma van de overheid, zou het tij kunnen keren van eroderende overheidfinanciën, aldus S&P. En dat kan weer leiden tot een opwaardering.

De kredietbeoordeling is belangrijk voor de rente op de obligatieleningen. Hoe lager de beoordeling, hoe meer rente de overheid betaalt op de leningen om haar schuld te financieren. De Meza zei vanmorgen echter dat de afwaardering nu geen invloed heeft.

Bron: Amigoe

Share this page:
« Back
Back to Top