Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

St. Maartense overheidsinkomsten gedaald in eerste kwartaal 2013

WOENSDAG, 24 JULI 2013

PHILIPSBURG — Bijna zeven procent minder cruiseschepen hebben in het eerste kwartaal van dit jaar St. Maarten bezocht, terwijl het aantal verblijfsgasten slechts met twee procent is gestegen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Het aantal overnachtingen is met amper één procent gestegen ten opzicht van vorig jaar. Dat meldt het departement van economische zaken, transport en telecommunicatie in het MacroMonitor report.

Uit het rapport blijkt ook dat de overheidsinkomsten met maar liefst twee procent zijn gedaald in vergelijking met het eerste kwartaal in 2012. Aan de andere kant zijn de overheidsuitgaven in dat kwartaal met vier procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. De lonen en bezoldigingen zijn met 13 procent respectievelijk acht procent gestegen. Echter, in het eerste kwartaal zijn de inkomsten (120 miljoen gulden) uiteindelijk toch hoger dan de uitgaven (111 miljoen gulden), wat als positief kan worden opgevat.

Naar verwachting zal de inflatie over 2013 met ongeveer drie procent dalen, maar dit cijfer hangt zwaar af van schommelingen in de brandstof- en voedselprijzen op de international markt. Verder bevat het rapport belangrijke regionale informatie. Zo blijkt uit het rapport dat de economieën van de geselecteerde landen in de regio aan het herstellen zijn of zelfs licht groeien.

Het rapport geeft de ontwikkelingen in de belangrijke sectoren van de economie weer en bevat prognoses voor het jaar 2013. Het departement van economische zaken, transport en telecommunicatie benadrukt wel dat de cijfers in het rapport die betrekking hebben op St. Maarten slechts voorlopige cijfers zijn, die gebaseerd zijn op de resultaten uit het eerste kwartaal van 2013.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top