Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

St. Maarten krijgt aanwijzing voor onderzoek naar integriteit van bestuur

VRIJDAG, 27 SEPTEMBER 2013

DEN HAAG — St. Maarten kreeg vandaag een aanwijzing van de Rijksministerraad voor een onafhankelijk onderzoek naar de integriteit van bestuur, die voortvloeit uit de waarborgfunctie van het Koninkrijk. De regering van St. Maarten heeft echter al aangegeven geen medewerking te verlenen tot er een uitspraak is van de Raad van State over de rechtmatigheid van deze beslissing.

“De Rijksministerraad heeft besloten om de gouverneur van St. Maarten bij Koninklijk Besluit een aanwijzing te geven om onderzoek te doen naar het behoorlijk en integer functioneren van het openbaar bestuur op St. Maarten”, zei de Nederlandse premier Mark Rutte na afloop van de Rijksministerraad tijdens zijn wekelijkse persconferentie. “De overheid heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om integriteit van politici en het functioneren van het bestuur en het ambtelijk apparaat. Bij twijfel over de integriteit van de overheid moet daar serieus aandacht aan worden besteed. Dat is de reden om nu dit onderzoek te doen. We willen voorkomen dat er verder afbreuk gedaan wordt aan het vertrouwen van burgers, bedrijven, instanties en buitenlandse overheden in het bestuur van St. Maarten”, zei hij.

Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bevestigde in een reactie dat de aanwijzing een zwaar middel is. “Maar er is voldoende reden om te kijken naar de relatie tussen het politiek bestuur van St. Maarten en de illegaliteit”, aldus Plasterk. “Het is tijd voor een diepgaand onderzoek, want de reputatie van St. Maarten en het Koninkrijk wordt aangetast.”

Het onderzoek zou onder meer betrekking moeten hebben op alle ministers, ministeries en iedereen in dienst van de overheid en op bedrijven en sectoren als de casino’s, loterijen, de prostitutie, het vreemdelingenverkeer, projecten op het gebied van infrastructuur en grote aanbestedingen. Ook alle overheids-nv’s moeten worden doorgelicht, vindt de Rijksministerraad.


Eigen onderzoe
k

De Rijksministerraad beseft dat St. Maarten ook zelf opdracht heeft gegeven voor een onderzoek, namelijk door Transparency International, zei Rutte desgevraagd. “Maar een onafhankelijk onderzoek door een instantie van buiten St. Maarten heeft een eigen zelfstandige waarde”, zei hij. De premier verwees ook naar zijn uitspraken tijdens zijn werkbezoek in juli. “Ik heb toen drie dingen gezegd. Ten eerste dat ik ervan uitga dat de regering van St. Maarten alle aanbevelingen uit het Amerikaanse rapport Trafficking in Persons zou uitvoeren. Ten tweede dat ik dringend adviseerde aan de regering van mijn collega Sarah Wescot om Transparency International in te huren voor onderzoek naar allerlei vraagstukken rondom integriteit. Maar ook dat minister Plasterk en ik de situatie als zo ernstig beoordeelden dat het daar niet bij kon blijven.”

Zowel premier Rutte als minister Plasterk noemde de waarborgfunctie van het Koninkrijk, zoals vermeld in het Statuut, als juridische basis voor de aanwijzing. “Het besluit is gebaseerd op het reglement van de gouverneur van St. Maarten en artikel 43 van het Statuut. Dat artikel gaat over de waarborg voor de deugdelijkheid van bestuur en de fundamentele rechten”, aldus Rutte.

St. Maarten werkt niet mee

De regering van St. Maarten heeft al aangegeven geen medewerking te verlenen aan de aanwijzing. “De regering van St. Maarten heeft aan de Raad van State voorlichting gevraagd over het gebruik van dit rechtsmiddel. In afwachting daarvan geven we geen uitvoering aan dit Koninklijk Besluit”, zei de Sintmaartense Justitie-minister Dennis Richardson, voorheen lid van de Raad van State. “We hebben geen bezwaar tegen het onderzoek als zodanig, maar het is onjuist om via het reglement van de gouverneur dit onderzoek te gelasten. Daarmee wordt namelijk de deur wagenwijd opgezet voor Nederlandse politici om zich te bemoeien met de eigen aangelegenheden van de landen”, zei hij.

“Het Statuut schrijft voor dat de Koninkrijksregering duidelijk moet maken dat de instituties van St. Maarten hebben gefaald en dat kunnen ze niet”, zei hij, verwijzend naar het onderzoek door Transparency International. “Ook moet de Raad van State daarbij worden ingeschakeld. Er wordt oneigenlijk gebruik gemaakt van de wettelijke bepalingen, wat op zichzelf eigenlijk een daad van ondeugdelijk bestuur is.”

Richardson zei ook dat St. Maarten de afgelopen weken op tal van manieren heeft geprobeerd om een oplossing te zoeken, waarmee zowel de regering van St. Maarten als de Rijksministerraad kon instemmen. Voorgesteld werd om het onderzoek van Transparency International een andere staatsrechtelijke basis te geven, zoals een Ministeriële Beschikking, een Landsbesluit of een Samenwerkingsregeling. Op alle voorstellen werd echter afwijzend of niet gereageerd. De voorkeur van de Rijksministerraad voor een aanwijzing lijkt vooral een tegemoetkoming aan Tweede Kamerfracties die twijfelen aan het nut van de waarborgfunctie, aldus Richardson.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top