Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

St. Elisabeth Hospitaal wil fusie van Curacaose ziekenhuizen

30 AUGUST 2013

Willemstad – Volgens de nieuwbouwplannen van het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) heeft de Pain Clinic vanuit medisch oogpunt geen bestaansrecht. Verder is het Sehos van oordeel dat Curaçao te klein is voor drie onafhankelijke zorginstellingen die bovendien verschil-lende, al dan niet commerciële doelstellingen nastreven.

Er wordt gepleit voor een volledige fusie en niet alleen samenwerking omdat met een fusie grotere besparingen gedaan kunnen worden met bijvoorbeeld centrale inkoop en voorraadbeheer, gedeelde automatisering, administratie en human resource management. ,,Het is beter dat de drie zorginstellingen onder een gezamenlijke regie van het algemene ziekenhuis komen. Dit kan bijvoorbeeld door het opkopen van de twee klinieken door Sehos. Daarvoor moeten wel middelen worden vrijgemaakt”, zo staat in het projectvoorstel Nieuw Ziekenhuis Otrobanda.

Sehos stelt voor om binnen de centrale regie specifieke klinische zorg te verrichten in de verschillende klinieken, zoals bijvoorbeeld orthopedie, oogheelkunde en klinische zorg voor langdurig zieke patiënten. Dit komt volgens de opstellers globaal overeen met de uitgangspunten van de voorgestelde functieverdeling zorginstellingen. Tot slot wordt in het projectvoorstel gesteld dat het niet wenselijk is dat er vrijgevestigde specialisten zijn. Want, zo wordt eraan toegevoegd, met het Geïntegreerd Medisch Specialistisch Bedrijf (GMSB) en de integratie worden kwaliteitsverbetering en kostenbesparingen voorgestaan.

Sommige vakgebieden hoeven echter niet in het dure zieken- huis te zitten omdat ze weinig klinisch werk verrichten zoals bijvoorbeeld kaakchirurgie, dermatologie en keel, keus en oorarts (KNO).

Commentaar deskundigen

Deskundigen die het projectvoorstel beoordeeld hebben zetten enkele kanttekeningen bij de voorstellen. Zo wordt gesteld dat de Pain Clinic wel een vergunning heeft. Daarnaast wordt afgevraagd van welk geld de andere klinieken zouden kunnen worden over gekocht. Bovendien is niet bekend of hier al overleg over is geweest met de andere klinieken. Daarnaast is het volgens de kenners een absolute voorwaarde van tevoren te weten of en welke specifieke zorg in de andere klinieken geleverd wordt. Er moet hier namelijk rekening mee gehouden worden in het ontwerp voor het nieuwe ziekenhuis.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top