Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Specialisten in gesprek met organisatie nieuw Curacaos ziekenhuis

24 SEPTEMBER 2013

Willemstad – De organisatie van Hospitaal Nobo Otrobanda (HNO) zal binnenkort onder regie van de Uitvoeringsorganisatie Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen (Usona) met de medisch specialisten in overleg treden om de laatste details uit te werken met betrekking tot het nieuwe ziekenhuis. Zo wordt door de regering bekendgemaakt.

,,De laatste technische voorbe- reidingen zijn in volle gang zo- dat de bouw nog dit jaar kan starten”, aldus de berichtgeving. Ook aan de infrastructuur zal het een en ander gewijzigd worden. Zo wordt de Hamelberg- weg omgeleid en er wordt een parkeergarage gebouwd. ,,Dat zijn extra investeringen in Otrobanda. De financiering zal een combinatie van publiek en privaat zijn”, aldus de informatie.

Het gebruik van de Hamelberg- weg en de parkeerplaats bij Colon waren een voorwaarde om de wensen van de Staten, het Sehos en Usona samen te voegen. Het ontwerp van Usona kan immers alleen gebruikt worden op een zogenoemde ‘greenfield’-locatie, dat wil zeggen een nog niet ontwikkeld open terrein, dat relatief snel helemaal leeg kan zijn.  De betrokkenen achter de schermen spreken van een win-winsituatie: geen twijfels meer rond de incrementele bouw, wel als locatie Otrobanda, gebruik van de al heel ver uitgewerkte plannen van Usona, geen kapitaalvernietiging, en garanties voor Sehos. Het Sehos krijgt namelijk de toezegging dat de schulden gesaneerd worden door de overheid in ruil voor het ter beschikking stellen van de gronden van het bisdom.

Bovendien wil Sehos de garantie van een doorstart in het nieuwe ziekenhuis. Ook dat is nu geregeld. Sehos zal namelijk het nieuwe ziekenhuis exploiteren als het klaar is. Tot die tijd voert Usona de regie over onder meer de bouw en de transitie.  De regering legt nog uit dat het definitief ontwerp, gemaakt door Ballast Nedam, minimaal is aangepast, met name ten aanzien van oriëntatie en infrastruc- tuur om het gebouw heen. Dit omdat elk locatie een impact heeft of kan hebben op infrastructurele en klimatologische omstandigheden. ,,Alle omstandigheden zijn geëvalueerd en meegenomen en het volk van Curaçao kan straks trots zijn op zijn nieuwe ziekenhuis. Het bouwvolume blijft ongewijzigd. Dit was ook een voorwaarde van de regering om te kunnen garanderen dat zo snel mogelijk kan worden overgegaan tot de bouw van het nieuwe ziekenhuis. Omdat het reeds opgeleverde definitief ontwerp wordt gebruikt, zijn de kosten van de bouw vergelijkbaar met het project op het Amstelterrein.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top