Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

S&P wil dat Arubaanse regering hervormingen doorzet

vrijdag, 18 november 2011

ORANJESTAD — Ratingbureau Standard & Poor’s (S&P) heeft haar vooruitzicht voor Aruba aangepast van negatief naar stabiel. De rating ‘A-/ A-2’ is gelijk gebleven. Dat komt onder meer door de hervormingen in het afgelopen jaar van het pensioenstelsel en van zorgverzekeraar AZV. S&P wil echter zien dat de regering doorgaat met hervormingen van het sociale vangnet.

“De regering van minister-president Mike Eman heeft moeilijke stappen ondernomen”, zo stelt het ratingbureau over de genomen maatregelen. Punt is nu om ook een effectieve toepassing van die maatregelen te zien. De al afgesproken hervormingen van Apfa en AZV die voortvloeiden uit de Sociaal Dialoog, zouden de druk op de openbare financiën moeten versterken en toekomstige fiscale druk moeten verlagen, aldus S&P. “We verwachten dat de regering doorgaat met het vinden van politieke consensus via een sociaal dialoog bij het invoeren van verdere maatregelen om zowel de inkomsten te vergroten als om diensten te hervormen om zo het begrotingstekort te kunnen dichten”, aldus S&P. Het bureau waarschuwt dat de rating kan veranderen als de hervormingen niet worden doorgezet of als de economische groei plots zou dalen. Succesvolle implementatie van de geplande investeringen in infrastructuur en stedelijke vernieuwing, en het aanhouden van de juiste voorwaarden bij het hanteren van publiek private samenwerkingen zoals Green Corridor kunnen voor groei op de lange termijn zorgen. Mogelijk onverwachte groei, fiscale meevallers en betere herfinancieringen kunnen zorgen voor een hogere rating in de toekomst.

Na twee jaar recessie dragen de heropening van olieraffinaderij Valero en de groei in toerismecijfers bij aan het economisch herstel van het eiland, aldus S&P. Zij ziet een economische groei van meer dan 10 procent voor 2011 en rond 4 procent (de helft lager dan dat de regering voorziet in de begroting van 2012 en ruim 2 procent lager dan het vooruitzicht van de Centrale Bank) voor 2012. Op de lange termijn zal deze zakken naar 1 tot 2 procent. “Zo’n harde groei kun je natuurlijk niet voor eeuwig vasthouden”, lichtte premier Mike Eman (AVP) gisteren toe tijdens een met spoed ingelaste persconferentie. S&P gaat ervan uit dat de regering zich blijven houden aan haar jaarlijkse verlaging van haar exploitatietekort met 75 miljoen per jaar om zo in 2013 haar financieringstekort naar 3 procent van het BBP te krijgen. Die staat nu nog op ongeveer 6,8 procent. S&P ziet een goede kans op beheersing van de onlangs toegenomen staatsschuld. Deze kan nu in de komende jaren zelfs onder de 50 procent-grens van het bruto binnenlands product komen.

De verandering van het vooruitzicht heeft positieve gevolgen voor het investeringsklimaat van Aruba, benadrukte premier Eman gisteren. Als voorbeeld gaf hij de plannen voor Green Corridor en de vierbaansweg van Oranjestad naar Pos Chiquito met de uitbreiding van het wegenstelsel naar San Nicolas. “Daar zit waarschijnlijk ook buitenlands kapitaal in. Degenen die hierin zullen investeren, dus de aannemers en de banken, zullen hun geld in het buitenland lenen. Met een gunstige beoordeling als deze, krijgen ze waarschijnlijk een betere aflossingsrente dan toen Aruba nog een negatief vooruitzicht had.” Vorig jaar kreeg Aruba een negatief vooruitzicht van S&P. Het ratingbureau gaf toen aan dat belastingtekorten de staatsschuld de komende drie jaar flink zouden kunnen verhogen

Share this page:
« Back
Back to Top