Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Sociale Ziekteverzekering (SZV)-reserves Sint Maarten in gevaar


DINSDAG, 18 OKTOBER 2011
PHILIPSBURG — De stijgende kosten in de zorgsector van St. Maarten zouden als resultaat kunnen hebben dat de reserves van de Sociale Ziekteverzekering SZV binnen een jaar of twee zijn uitgeput.
Waarnemend directeur Dennis Richardson verklaarde dat de verzekeringsbank dit onderwerp aandachtig bestudeert om maatregelen te kunnen treffen, waardoor de verzekering financieel haalbaar wordt.
De SZV viert momenteel haar eenjarig bestaan en heeft met succes de meeste diensten, die door haar voorganger de Sociale Verzekeringsbank Curaçao werden verleend, overgenomen en is erin geslaagd de dienstverlening voort te zetten met weinig of geen onderbreking.
Richardson schrijft dit grotendeels toe aan de toewijding van leden van de staf, die zich meer dan volledig inzetten voor het werk.
Hij haalde aan dat de stijgende kosten voor de zorg van de bevolking de SZV-reserves belasten.
“Onze reserves zullen binnen een jaar of twee uitgeput zijn. Wij moeten hier goed rekening mee houden en maatregelen treffen om het financieel duurzaam te maken en te zien hoe wij dit moeten aanpakken om te verzekeren dat de bevolking de last kan dragen. Wij zitten in economisch moeilijke tijden”, verklaarde hij, verwijzend naar de internationale economische situatie.
De maatregelen die in overweging worden genomen staan in verband met de plannen van de overheid om een nationale ziekteverzekering (NHI) in te voeren. Indien de NHI wordt ingevoerd komt er een bijdrage aan de ziekteverzekering.
De besprekingen over een strategie voor de toekomst bestaan volgens hem ook uit de uitbouw van de mogelijkheden in de preventieve gezondheidszorg. Hij verklaarde dat verschillende opties in overweging worden genomen.
De SZV ziet potentieel in de ontwikkeling van het medisch toerisme en de opbouw van St. Maarten als een aantrekkelijke bestemming voor personen die in het buitenland medische zorg zoeken.
Richardson verklaarde ook dat het focussen op medische faciliteiten, die op dit moment bestaan, ook een kostenbesparende maatregel zou zijn, daar men in staat zou zijn medische zorg thuis te zoeken en niet in het buitenland, wat hoge kosten met zich meebrengt.
Met dit doel voor ogen heeft de SZV ingestemd met de gedeeltelijke financiering van de uitbreiding van St. Maarten Medical Center (SMMC) als een investering in de medische zorg, zoals Richardson naar voren bracht.
“De financiering van SMMC is belangrijk voor de verbetering van basis-gezondheidszorg op St. Maarten en deze verbetering houdt in dat de gezondheidszorg op het eiland wordt verleend en de kwaliteit van zorg verbetert.”
Richardson gaf niet veel specifieke aanwijzingen, toen hij naar voren bracht dat SZV een belangrijk deel van de uitbreiding van SMMC voor zijn rekening zou nemen als een vorm van investering. “Wij kunnen het niet alleen dragen, dus kijkt de SMMC uit naar andere deelnemers in dit project. Wij geloven dat dit belangrijk is. Wij beschouwen dit als een investering”, verklaarde hij.
Hij merkte op dat de Raad van Toezicht van SZV de beslissing had genomen om gedurende het tweede kwartaal van dit jaar te investeren in de uitbreiding van het SMMC. Men vertrouwde erop dat dit een goed initiatief voor St. Maarten inhield.

Share this page:
« Back
Back to Top