Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

SOAB te laat met jaarrekening 2010 op Curacao

11 JULI 2013

Willemstad  – De jaarrekening 2010, over de periode 10 oktober 2010 tot en met 31 december 2010, is niet alleen te laat door de Raad van Ministers (RvM) gestuurd naar de Stichting Over eidsaccoutantsbureau (Soab), maar ook de Soab heeft er zes maanden te lang over gedaan om er een oordeel over te vellen. Dit staat in een rapportage van de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) die onlangs is gepubliceerd. Na het aanbieden van de jaarrekening door de RvM moet de Soab anderhalve maand later haar verklaring en het daar bij behorende verslag naar de minister van Financiën en de ARC sturen. Volgens een verklaring van de Soab is de jaarrekening 2010 pas op 6 september 2012 ontvangen, dit is negen maanden nadat de RvM goed keuring gaf aan het verzenden van de jaarrekening naar de So ab. Maar zo voegt de ARC eraan toe: ,,De controleverklaring en het daarbij behorende verslag van de Soab heeft de Rekenkamer ontvangen op 16 mei 2013. De anderhalve maand termijn van de Soab is, uitgaande van 6 september 2012, met meer dan 6 maanden overschreden.”

En zo is alles vertraagd, ook de rapportage van de ARC. Om bij het begin te beginnen: De jaarrekening had vóór 1 september 2011 door de minister van Financiën moeten worden opgesteld. Daarna moet de jaarrekening onmiddellijk nadat deze door de RvM is geaccordeerd aan de Rekenkamer en de Soab ge zonden worden. ,,De jaarrekening is door de minister van Financiën schriftelijk aan de Rekenkamer aangeboden. De aanbiedingsbrief is ongedateerd”, zo staat in de rapportage van de ARC. Uit de besluitenlijst van de RvM blijkt dat de raad op 16 december 2011 akkoord is gegaan met het aanbieden van de jaarrekening 2010 aan de ARC, de Soab en het College financieel toe zicht (Cft).

,,Voor zover de Rekenkamer heeft kunnen nagaan, heeft de RvM geen besluit genomen dat zij akkoord is gegaan met de jaarrekening”, zo voegt de ARC eraan toe. Uitgaande van 16 december (RvM besluit te versturen) is de jaarrekening 3,5 maand te laat opgesteld en nog eens negen maanden te laat naar de Soab gestuurd (16 september 2012 ontvangen) die het verslag en haar oordeel vervolgens weer zes maanden te laat opstuurt naar de ARC (16 mei 2013 ontvangen). Door de vertraging van de behandeling en de vaststelling van de jaarrekening door de Staten blijft de score van Curaçao in het kader van de Pefa-inventarisatie op een onvoldoende ‘D’ staan. Het Cft hanteert het Persformance Measurement Framework (Pefa), een internationaal erkend normenkader.

Het financieel beheer wordt gemeten op 28 ‘high level’ kritische succesfactoren. In deze meting scoort Curaçao dus met een D, terwijl A de beste score is. De Rekenkamer is van oordeel dat een goedkeurende controleverklaring binnen een termijn van enkele jaren moge lijk moet zijn. Uit de Pefa-inventarisatie blijkt dat het de ambitie van Curaçao is om ervoor te zorgen dat in 2015 de jaarrekening Pefascore A krijgt.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top