Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Smartengeld geëist van Curacaose Taamskliniek na dood patiënte

DINSDAG, 13 AUGUSTUS 2013

WILLEMSTAD — Het Medisch Tuchtcollege heeft Interventieradioloog Jacques Reeders in april van dit jaar een schorsing opgelegd van zes maanden, waarvan drie voorwaardelijk. In juni 2010 overleed door diens nalatig handelen een 61-jarige patiënte.

Behalve de familie, had ook de Inspectie Gezondheidszorg een klacht ingediend bij het MT. De familie heeft daarnaast besloten een civiele procedure te starten tegen de Taams-kliniek, waar de patiënte werd behandeld door de radioloog, om een schadevergoeding te eisen. Dat bevestigt advocaat Richard Pols. De kliniek heeft een intramurale aansprakelijkheidsverzekering waar de familie beroep op heeft gedaan. Maar omdat de kliniek tot op heden niet heeft gereageerd op de verzoeken, heeft de familie besloten een procedure in te dienen. Om welk bedrag het gaat, maakt de advocaat niet bekend.

Behalve het nalatig handelen van de radioloog, rekent het Tuchtcollege het hem ook zwaar aan dat hij zijn eigen handelen heeft geprobeerd goed te praten, door gebruik te maken van verklaringen van collega-arts Jan Taams, die niet consistent zijn. “De verklaring was dus vervalst en bedoeld om het nalatig handelen van de radioloog te maskeren”, aldus de advocaat.

De vrouw was sinds 1997 onder behandeling wegens een goedaardige aandoening van de lever, waarbij cysten ontstaan en onderging hierbij een operatie om deze te verwijderen. In 2008 bleek dat een nieuwe cyste was ontstaan. Besloten werd om deze via sclerotherapie middels ethanolablatie te verwijderen, middels een dagbehandeling en onder sedatie/analgesie (semi-bewustzijn).

De ingreep vond plaats tussen 15:00 uur en 15:15 uur. Daarna verliet de radioloog de behandelkamer. Na een kwartier werd hij bij de patiënte geroepen omdat ze een adem-en hartstilstand had. De radioloog heeft een antidotum toegediend en is direct begonnen met reanimatie, aanvankelijk zonder zuurstof en monitor. Na drie kwartier was er enige hartactie en werd de vrouw aan de beademing geplaatst. Er werd nog een antidotum toegediend, waarop een reactie werd vertoond. Maar de volgende dag constateerde de neuroloog dat de vrouw vermoedelijk hersendood was. Enkele dagen later is in overleg met de familie besloten om de beademingsapparatuur los te koppelen.

Volgens de Inspectie had de radioloog geen aantoonbare ervaring voor het uitvoeren van deze behandeling en is in strijd met de richtlijn sedatie en/of anagesie voor niet-anesthesiologen gehandeld. Door de slechte verslaglegging in het dossier is het handelen van de radioloog moeilijk toetsbaar zoals het gebruik van welke en de hoeveelheden antidotum voor de sedatie. Hij heeft geprobeerd achteraf zijn fouten te verdoezelen door tegenstrijdige verklaringen af te leggen en hij heeft zonder toestemming van de patiënte en zonder voldoende informatie vooraf een risicovolle, medicamenteuze behandeling gegeven. De informatie werd letterlijk op de drempel van de operatiekamer verstrekt, vlak voor de ingreep.

Het MT oordeelde op basis van de stukken dat er verwijtbaar is gehandeld. “Anders dan de verweren heeft de radioloog op de zitting inzicht getoond in de tekortkomingen in zijn handelen en gesteld het nooit meer op deze wijze te zullen doen.” Maar door de opeenstapeling van onzorgvuldige handelingen, die kunnen leiden tot ernstige complicaties, achtte het MT een schorsing op zijn plaats.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top