Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Situatie Curacaose gevangenis wordt zo snel mogelijk aangepakt

DINSDAG, 25 JUNI 2013

WILLEMSTAD — In een reactie op de brief die raadsman Everett Wilsoe onlangs namens 145 gedetineerden naar minister van Justitie Nelson Navarro (Pais) heeft gestuurd, legt deze uit dat de situatie binnen de gevangenis zo snel mogelijk aangepakt zal worden.

De 145 gedetineerden in Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK) klagen over een onmenselijke situatie en willen dat de minister dit aanpakt. Zo is het raadplegen van een tandarts en een diëtiste onmogelijk en is er geen dagprogramma beschikbaar, zoals bijvoorbeeld studie-, werk- en sportmogelijkheden voor de gedetineerden. Bovendien zijn er problemen met de detentiecellen. Er is dus thans sprake van een acute zorgwekkende toestand in SDKK. Wilsoe stelde namens de gevangenen een ultimatum van dertig dagen aan de minister om de situatie op te lossen, dat mid juli afloopt.

Minister Navarro stelt in een brief aan de advocaat dat er al diverse stappen zijn ondernomen om de situatie aan te pakken. Zo krijgt de gevangenis een diëtiste, die op pro Deo-basis de werkzaamheden – conform het zogenoemde wensendieet – gaat uitvoeren. Navarro legt uit dat het contract met de intussen vertrokken diëtiste vorig jaar is opgezegd, omdat de daarmee gepaard gaande kosten extreem hoog waren. Verder zal er in de toekomst een tweede diëtiste aangesteld moeten worden, die de directie in het kader van een soort contra-expertise met raad en daad bijstaat, aldus de minister.

Verder is er ook voor gezorgd dat de gevangenis binnenkort over genoeg en goed functionerende tandtechnische apparatuur beschikt. Het was eerst vanwege de financiële problemen onmogelijk om bijvoorbeeld de tandartsstoel te laten repareren. De gevangenis krijgt binnenkort een volledige tandartsenuitrusting uit Nederland, die mogelijk binnen zes weken operationeel zal zijn.

De minister stelt verder dat de directie van de gevangenis noodgedwongen de activiteiten in verband met het dagprogramma van de gedetineerden tijdelijk moest stoppen. De afdelingshoofden zullen wel gemotiveerd en ondersteund worden om op creatieve wijze te komen tot een zinvol dagprogramma.

Het probleem met de water- en sanitaire voorzieningen in de cellen is bij de minister bekend. Hij verwijst in zijn brief naar een deelproject dat in het Masterplan is opgenomen om de cellen te repareren. In dit kader dienen uiterlijk in oktober 2014 100 cellen weer in gebruik genomen te zijn.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top