Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Corps Consulair Curaçao houdt sessie over immigratiebeleid

MAANDAG, 20 MEI 2013

WILLEMSTAD — Het Corps Consulair Curaçao (CCC) heeft recentelijk Artoir Herrera, interim-directeur van het Bureau Toelating, uitgenodigd om informatie te geven over de laatste ontwikkelingen voor wat betreft de regels voor het toelaten van buitenlanders op Curaçao.

Herrera gaf een diepgaande presentatie, waarin hij uitleg gaf over de wetten en regelingen die voor het Curaçaose immigratiebeleid gelden, de verschillende soorten toelatingen die onder het Bureau Toelating ressorteren, revisie en aanpassingen in de wetten en regels, het proces om toestemming te krijgen voor toelating, wat noodzakelijk is voor toelating en andere belangrijke aspecten.

Hij bracht ook naar voren dat de immigratiewet is gestoeld op internationale overeenkomsten, zoals het Statuut, de Staatsregeling, de Conventie van de Rechten van het Kind, de Conventie van de Verenigde Naties Tegen Marteling en andere Inhumane en Denigrerende Handelingen en de Conventie Tegen Mensenhandel en andere nationale regelingen zoals de Landsverordening Toelating, Landsbesluit Toelating en Uitzetting en de Landsverordening Werkvergunning Buitenlanders. De gereviseerde instructies, die de minister van Justitie in 2006 stuurde naar alle gezaghebbers, zijn ook nog steeds geldig op het eiland.

Herrera legde verder uit dat er verschillende soorten verblijfsvergunningen zijn voor buitenlanders die naar Curaçao komen. Er bestaat onder andere een toelating bij de wet, een tijdelijke verblijfsvergunning, een eerste verzoek voor toelating, een statusverandering, een verlenging, een bewijs van terugkeer en een verlenging van toeristisch verblijf.

Een verblijfsvergunning is er voor diegenen die hier komen werken, die een bedrijf oprichten, die genoeg geld hebben om in hun eigen kosten te kunnen voorzien. Maar ook voor gepensioneerden, familiehereniging, mensen die hier komen studeren, stagiairs en kort verblijf van buitenlanders. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om een verblijfsvergunning te krijgen bij verlenging van visa, terwijl degenen die geen visa nodig hebben, dertig dagen zonder toestemming op het eiland kunnen blijven.

Er bestaat verder een uitzondering voor mensen uit de Verenigde Staten, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Japan en de Europese Unie die zonder enig probleem drie maanden op het eiland kunnen verblijven.

Herrera benadrukt dat het belangrijk is om de voorwaarden voor toelating en verblijf na te volgen. Dit houdt in dat de buitenlanders bij een eerste verzoek voor toelating op Curaçao, het resultaat hiervan in het buitenland moeten afwachten. Een verlenging van een toestemming moet uiterlijk vier maanden voordat deze verloopt, worden aangevraagd.

De aanwezige consuls hadden vele vragen naar aanleiding van de verkregen informatie en kwamen tot de conclusie dat er meerdere presentaties nodig zijn, om op de hoogte te kunnen zijn en blijven van alle onderdelen. Maar ze willen ook meer informatie over de toekomstplannen.

Decaan van het CCC, Helga Mensing, zei dat dit onderwerp uitermate interessant is voor de consulaire vertegenwoordigers op het eiland, omdat ze vaak te maken hebben met de verschillende soorten toelatingen, verblijfs- of werkvergunningen.

Daarom is Mensing tevreden over het feit dat Artoir Herrera hun uitnodiging heeft aanvaard om deze informatie te komen geven. En als laatste bedankte zij Herrera en Raynel Martis van het Departement van Immigratie en ook het Directoraat Buitenlandse Betrekkingen voor hun waardevolle bijdrage.

Bron: Amigoe Curaçao

Share this page:
« Back
Back to Top