Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Schulden Curacaos St. Elisabeth Hospitaal kwijtgescholden

MAANDAG, 23 SEPTEMBER 2013

WILLEMSTAD — De schuld van het St. Elisabeth Hospitaal (Sehos) aan het land, bestaande uit loonbelasting en een lening door het land, wordt kwijtgescholden. Dat staat in het Memorandum of Understanding (MoU) dat afgelopen vrijdag door het Sehos en de regering is ondertekend.

De loonbelasting zal bij de realisatie van de totale financiering worden kwijtgescholden. Voor 1 december moet de totale financiering voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis zijn gerealiseerd. De lening zal aan het einde van de transitieperiode worden kwijtgescholden. De problematiek van de netto-restschuld zal aan het einde van de transitieperiode worden uitgewerkt. In principe zal deze worden afgelost uit de exploitatie van het Sehos. De netto-restschuld die dan uiteindelijk overblijft na herfinanciering en/of kwijtscheldingen komt voor rekening van de regering. Verder zal de exploitatie van het huidige ziekenhuis per 1 januari 2014 uit algemene middelen gefinancierd worden (budgetfinanciering). Het budget zal jaarlijks worden geïndexeerd. Ook de exploitatie van het nieuwe ziekenhuis wordt budget gefinancierd.

Ook zal het Sehos en Fundashon Salus Infirmorum (eigenaar van parkeerterrein Hamelbergweg) door de overheid worden gecompenseerd voor de terreinen op basis van een objectieve taxatie, zoals gebruikelijk door een commissie van drie erkende taxateurs waarbij beide partijen elk een taxateur aanwijzen en deze twee gezamenlijk een derde kiezen. De overheid zorgt ervoor dat de faciliteiten van het Sehos tijdens de bouw goed bereikbaar zijn.

Verder spant de overheid zich in om het bouwproject vrij te stellen van omzetbelasting, importheffingen en andere heffingen. In het te bouwen ziekenhuis moet er voldoende ruimte worden overgelaten voor een volledig ziekenhuislaboratorium (inclusief pathologie en microbiologie). De regering heeft om nadelige gevolgen voor het land en mogelijk zelfs kapitaalvernietiging te voorkomen ervoor gekozen om door te gaan met Usona.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top