Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Schuld Aruba stijgt met 11 procent

8 OKTOBER 2013

Oranjestad – De staatsschuld van het Land Aruba is ver- der gestegen en bedroeg per eind juni dit jaar 3.132 miljoen florin (ruim 3,1 miljard). Een stijging met 308,9 miljoen florin, ofwel 10,9 procent, ten opzichte van een jaar eerder.

Dit blijkt uit de meest recente publicatie van de Centrale Bank van Aruba (CBA). Daarin wordt niet alleen een vergelijking gemaakt met de stand een jaar eerder, maar ook met het voorgaande kwartaal. Vergeleken met de situatie aan het eind van het eerste kwartaal van 2013 (eind maart) is de nationale schuld per eind juni met 93,2 miljoen florin verder gegroeid.  Van dit bedrag is het binnenlandse deel van de schuld toegenomen met 65,4 miljoen, voornamelijk als gevolg van claims van andere overheidsinstellingen en het Arubaanse pensioenfonds Apfa, met respectievelijk 29,3 miljoen en 25,9 miljoen.

De buitenlandse schuld steeg in het tweede kwartaal met 27,7 miljoen, voornamelijk door de aankoop van 32,6 miljoen aan overheidsobligaties door niet-in-gezetenen.  Het financieel tekort van de Arubaanse overheid neemt wel iets af, namelijk met 28,8 miljoen tot nog een tekort van 87,1 miljoen florin over de periode april, mei en juni dit jaar. Maar er is dus nog altijd wel een tekort.

Gecorrigeerd (‘cash-adjusted’) bedroeg het financieel overheidstekort in het tweede kwartaal 140,1 miljoen (was vorig jaar 149,9 miljoen).  Kortom, de tekorten zijn weliswaar iets minder groot, maar zolang er sprake is van überhaupt tekorten neemt de overheidsschuld gestaag toe. Zoals gemeld, is de totale schuld van Aruba nu opgeklommen tot ruim 3,1 miljard (ter vergelijking: dat is het dubbele van Curaçao, maar Curaçao kreeg Nederlandse hulp bij de schuldsanering en moest zich tegelijk houden aan strikte regels voor wat betreft een sluitende overheidsbegroting en de omvang van de rentelast/staats- schuld).

De CBA meldt dat de Arubaanse overheidsinkomsten in het tweede kwartaal daalden met 6,3 miljoen afgezet tegen dezelfde periode in 2012, voornamelijk door minder aan uitgekeerd dividend, tot 256,3 miljoen.  Maar gemeten over de eerste twee kwartalen (eerste halfjaar) was per saldo sprake van een stijging van de overheidsinkomsten met 51,7 miljoen vergeleken met de eerste helft van 2012. Tegelijkertijd namen de overheidsbestedingen af, met 16,6 miljoen florin in de eerste twee kwartalen van 2013.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top