Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Schuld Aruba groeit

4 SEPTEMBER 2013

Plasterk antwoordt Kamer: Zorgen over Arubaanse overheidsfinanciën

Oranjestad – De overheidsschuld van Aruba komt volgens het IMF dit jaar uit op 72,3 procent van het bruto binnenlands product (bbp).  Daarmee is de nationale schuld de afgelopen vier jaar opgelopen van 55,9 procent in 2010; 61,2 procent in 2011; tot 67 pro-ent vorig jaar. Dat schrijft minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in antwoord op Kamervragen van het VVD-lid André Bosman.

Die had de vraag gesteld of het klopt dat de schuldenpositie van Aruba ‘de laatste drie jaar is opgelopen tot ongeveer 60 procent van het bbp in 2013’? In werkelijkheid komt de staatsschuld dus een stuk hoger uit dan Bosman vraagt, namelijk op bijna driekwart van het bbp (de gehele omvang van de economie in een jaar).

Bosman stelde vorige week schriftelijke vragen over het evaluatierapport over Aruba van het Internationaal Monetair Fonds. ,,In hoeverre klopt het dat de Arubaanse overheid het gat in de begroting bewust heeft laten oplopen tot 8,5 procent van het bbp?”  Minister Plasterk antwoordt dat in het IMF-rapport staat aangegeven dat het tekort van de Arubaanse overheid in 2012 naar verwachting inderdaad op 8,5 procent van het bbp zal uitkomen, maar zegt niet of dit ‘bewust’ gebeurt.

,,Deelt u de mening dat het overheidstekort van Aruba op korte termijn ingeperkt moet worden?” wil het Kamerlid van de grootste Nederlandse regeringspartij, de VVD, verder weten. De PvdA-be- windsman: ,,Aruba is sinds het verwerven van de status aparte in 1986 een autonoom land in het Koninkrijk der Nederlanden en voert derhalve een eigen financieel en economisch beleid. Het is daarmee de verantwoordelijkheid van de Arubaanse re-ering om toe te zien op houdbare overheidsfinanciën, met de Staten als controlerend orgaan.”

Dit neemt volgens Plasterk echter niet weg dat pre- mier Mark Rutte (VVD) namens het Nederlandse kabinet de Arubaanse regering ‘onze zorgen over de staat van de Arubaanse overheidsfinanciën heeft overgebracht’.

Verankering regels begroting

De Arubaanse regering van premier Mike Eman (AVP) heeft richting de Rijksministerraad (RMR), mede naar aanleiding van de in Oranjestad door het Nederlandse kabinet Rutte geuite zorgen, aangegeven ‘begrotingsregels in de Staatsregeling te verankeren’ en ‘een College van Advies in te stellen dat zal toezien op de naleving van deze regels’. Dat schrijft minister Plasterk aan de Tweede Kamer. ,,De IMF-rapportage bevat een aantal (potentiële) beleidsopga- ven voor Aruba daartoe.”

Plasterk antwoordde dit op vragen van VVD-Kamerlid Bosman. De laatste vroeg concreet of de bewindsman van BZK kan aangeven hoe de Arubaanse regering het tekort dit jaar zal terugdringen tot 6 procent en of de regering Eman van Aruba ‘Verankering regels begroting’ structureel zal werken aan gezonde overheidsfinanciën en daarbij gebruik zal maken van de aanbevelingen van het IMF en Standard& Poor’s.

,,In hoeverre voldoet Aruba momenteel aan de criteria van houdbare overheidsfinanciën die gelden in het Koninkrijk en internationaal gehanteerd worden?”vroeg Bosman eveneens. Plasterk: ,,Het Koninkrijk kent als zodanig geen eenduidige criteria. Per land binnen het Koninkrijk gelden verschillende criteria. Nederland is gebonden aan de criteria van de EMU (Europese Monetaire Unie, red.), Curaçao en Sint Maarten worden gebonden door de afspraken van de schuldsanering van 10-10-‘10. Voor Aruba geldt dat op de kapitaalmarkt blijkt of er voldoende vertrouwen is in de overheidsfinanciën om een lening verstrekt te krijgen.”

Op de vraag of Plasterk kan zeggen ‘wie er eind- verantwoordelijk is als Aruba zijn financiën niet op orde krijgt en er niet in slaagt om besparingen te realiseren en hervormingsmaatregelen te treffen’, herhaalt de Nederlandse bewindsman het antwoord dat Aruba ‘autonoom’ is en zelf verantwoordelijk voor houdbare overheidsfinanciën, met het Arubaanse parlement dat de regering controleert. En ook dat premier Rutte namens de regering in Den Haag zijn zorgen over de toestand van de overheidsfinanciën van Aruba kenbaar heeft gemaakt.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curaçao

 

Zolang kapitaalmarkt vertrouwen heeft, kan Aruba lenen’

WOENSDAG, 04 SEPTEMBER 2013

ORANJESTAD/DEN HAAG — Wanneer de Arubaanse regering er niet in slaagt om de financiën op orde te krijgen, is daarvoor niemand anders dan Aruba zelf verantwoordelijk. “Op de kapitaalmarkt blijkt of er voldoende vertrouwen is in de overheidsfinanciën om een lening verstrekt te krijgen.”

Dat is het korte antwoord van minister Ronald Plasterk (PVDA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op Kamervragen van VVD-Tweede Kamerlid André Bosman. Plasterk benadrukt dat ons land sinds de Status Aparte in 1986 een autonoom land binnen het Koninkrijk is en een eigen financieel en economisch beleid voert. “Het is daarmee de verantwoordelijkheid van de Arubaanse regering om toe te zien op houdbare overheidsfinanciën, met de Staten als controlerend orgaan.”

Zorgen

Wel heeft het Nederlandse kabinet ‘zorgen over de staat van de Arubaanse overheidsfinanciën’ en zijn deze zorgen door premier Mark Rutte tijdens zijn recente bezoek overgebracht aan de Arubaanse regering. Een aanwijzing, zoals die aan Curaçao is gegeven en die St. Maarten boven het hoofd hangt wegens hun slechte financiële huishouding, is geen optie voor Aruba. Ons land heeft geen afspraken met Nederland over ‘criteria van houdbare overheidsfinanciën’. “Nederland is gebonden aan de criteria van de Europese Monetaire Unie (EMU), Curaçao en St. Maarten worden gebonden door de afspraken van de schuldsanering van 10-10-’10”, schrijft Plasterk dan ook. De Arubaanse overheidsschuld is nooit, zoals op onze zustereilanden, gesaneerd door Nederland. Voor ons land geldt slechts dat de kapitaalmarkt voldoende vertrouwen moet hebben om te blijven lenen. Oppositiepartij MEP concludeert uit de antwoorden van Plasterk, dat Nederland ons land niet zal helpen om de financiële situatie hier te verbeteren. Volgens de gele partij is het vertrouwen van Nederland weg.

Maatregelen

Mede naar aanleiding van de geuite zorgen heeft de Arubaanse regering wel aangegeven begrotingsregels in de Staatsregeling te gaan verankeren. Ook wordt er een College van Advies in gesteld dat zal toezien op de naleving van deze regels. Volgens Plasterk bevat de IMF-rapportage een aantal (potentiële) beleidsopgaven daartoe.

Bevestiging cijfers IMF

De VVD-fractie in de Tweede Kamer maakt zich toch zorgen over de overheidsfinanciën van Aruba en vooral het begrotingstekort. Vorige week vroeg Bosman bevestiging van de cijfers uit het rapport van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en naar eventuele consequenties. Plasterk bevestigt in zijn antwoorden dat het begrotingstekort van 2012 naar verwachting op 8,5 procent uitkomt en dat de overheidsschuld dit jaar waarschijnlijk uitkomt op 72,3 procent van het bruto binnenlands product (BBP). In 2012 bedroeg de staatsschuld 67 procent van het BBP, in 2011 was dat 61,2 procent en in 2010 55,9 procent.

Bron: Amigoe, Aruba

Share this page:
« Back
Back to Top