Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

SBAB-directeur Casper over verzegelde kassa's: ‘Het geld moet hier blijven’

ZATERDAG, 15 SEPTEMBER 2012

Vanaf 1 januari 2014 moeten ondernemers die veel contante verkopen doen, gebruik gaan maken van een verzegeld kassasysteem. Vorig jaar vond er een wetswijziging plaats ter verbetering van de controle op het in rekening brengen en afdragen van de omzetbelasting (ob) en dit heeft gevolgen voor de Curaçaose ondernemers, vooral voor de 4000 ondernemers die hun producten met name cash verkopen. Zij moeten een verzegeld kassasysteem aanschaffen.

Er mogen vanaf deze datum alleen systemen gebruikt worden die zijn goedgekeurd door de Stichting Overheidsbelasting Accountantsbureau (BAB). Daarom organiseert BAB op 18 en 19 september een expo waar leveranciers van verzegelde kassasystemen, verzegelde printers, software en boekhoudpakketten aanwezig zijn om de ondernemers te laten zien welke systemen er mogelijk zijn. Er zullen ook belastingadviseurs en administratiekantoren aanwezig zijn om hun diensten en de voordelen hiervan te presenteren. BAB heeft alle ondernemers op Curaçao uitgenodigd om naar deze expo te komen, zodat duidelijk wordt wat het systeem inhoudt en ook om miskopen te voorkomen, want op de beurs zijn alleen systemen die goedgekeurd zijn te zien.

De Napa sprak met de directeur van BAB, Sherwin Casper, die uitlegt wat de reden is van de implementatie van het verzegelde kassysteem en dat dit niet alleen geld opbrengt voor de staatskas, maar dat ook de ondernemers er voordeel van kunnen hebben. Het ‘Verzegelde Kassa Project’ is begin 2011 gestart en er zijn ruim 70 medewerkers werkzaam binnen dit project. Maar wat is een verzegeld kassasysteem?

Geheugen

In het verzegelde kassasysteem worden alle omzetten geregistreerd en er wordt in de printer (voor facturen en bonnen) een geheugen aangebracht. Alle informatie blijft dus in dat geheugen en er kan in dat geheugen niet gemanipuleerd worden. De ondernemer kan het geheugen wel zelf lezen, zodat hij de omzet kan zien. Deze informatie stuurt de ondernemer naar BAB, die controles kan uitvoeren. Maar waarom een verzegeld kassasysteem?

Momenteel loopt de belastingdienst miljoenen guldens aan inkomsten mis omdat er geen controle is op de juistheid van aangifte van de omzetten. Iedere ondernemer berekent op verkopen omzetbelasting die hij moet opgeven en afdragen aan de belastingdienst. Om een idee te krijgen van het wel of niet aanslaan van verkopen en het wel of niet afdragen van omzetbelasting zijn medewerkers van BAB dit jaar bij toko’s en minimarkten geweest om te kijken hoe de aankopen financieel werden verwerkt en of de kopers een bonnetje kregen. “De ondernemers waren op de hoogte van het toezicht van BAB-medewerkers en natuurlijk registreerden ze toen alle omzetten, maar we hebben steekproeven gedaan bij 80 toko’s en we keken naar de omzetten op dagen dat er geen medewerkers van ons stonden en toen werd duidelijk dat 59 procent van de aankopen niet werd geregistreerd. Wij krijgen dus slechts 41 procent van de omzet aangegeven”, zegt Casper. “Veel ondernemers geven geen bonnen of facturen af en soms wordt het geld gewoon nog in een sigarendoos bewaard. We lopen hierdoor vijf miljoen gulden aan omzetbelasting mis en vijf miljoen aan inkomsten- en winstbelasting in de sector van toko’s en minimarkets.”

BAB heeft advies ingewonnen in de Dominicaanse Republiek waar men al enige jaren ervaring heeft met het verzegelde kassasysteem. Sinds de introductie van verzegelde kasregisters zijn de belastingopbrengsten daar toegenomen. Reden voor het ministerie van Financiën op Curaçao om dit systeem ook hier toe te passen onder auspiciën van de Belastingdienst. Volgens Casper zullen deze kassasystemen de controle van BAB efficiënter maken.

Campagne

Bij de start van het project in 2011 is BAB ook met een bewustwordingscampagne richting de burger gestart. Veel, vooral kleine, ondernemers geven bij aankopen door de consument geen bonnen of facturen. Er is dus geen ‘bewijs’ van aankoop. Vanaf 2014 moeten alle ondernemingen die iets verkopen, een product of een dienst, een correcte factuur afgeven (zie kader). Door de consument erop te wijzen dat ze bij iedere aankoop een bon moeten vragen wordt de verkopende ondernemer gestimuleerd om bonnen en/of facturen te maken. Casper ziet dat er al een mentaliteitsverandering bij de ondernemers gaande is, maar het is volgens hem nog niet zoals het moet zijn. De bewustwordingscampagne werd vooral via de media gevoerd, waarbij de consument wordt aangemoedigd om altijd, bij alles wat ze kopen een bon te vragen.

Er zijn echter ook bedrijven die geen contante verkopen doen, maar de klant factureren door achteraf een factuur te sturen. Volgens Casper is dit een ander verhaal. Ook voor die bedrijven verandert er het een en ander per 1 januari 2014 op het gebied van het boekhoudkundig registreren van verkopen of het verlenen van diensten. “Er is op dit moment wetgeving in concept waarbij bedrijven verplicht worden om door BAB geautoriseerde facturen te gebruiken. De sleutel ligt bij het factuurnummer”, aldus Casper. “Alle bedrijven moeten bij opgave van omzet ook de factuurnummers doorsturen. De factuurnummers zijn van te voren geautoriseerd door BAB. Het systeem merkt alleen bijzonderheden op en dan wordt daarnaar gekeken. Zo willen we controle uitoefenen.” Het wetsvoorstel ligt nu bij de Directie Fiscale Zaken en moet nog behandeld worden.

Het gaat op het eiland om ruim 4000 bedrijven die cash-verkopen doen. De bedrijven zijn nu en in 2013 nog niet verplicht om een verzegeld kassysteem aan te schaffen, maar dat zijn de ondernemers per 1 januari 2014 wel. BAB heeft zelf 1400 verzegelde kassa’s aangeschaft. Op basis van een risico-analyse vindt er een selectie plaats en krijgen de ondernemers die geselecteerd zijn een verzegelde kassa ‘gratis’ in bruikleen. De overige ondernemers moeten zo’n systeem zelf aanschaffen.

Expo

Door het organiseren van de expo die volgende week plaatsvindt in het Renaissance-hotel in het Rif Fort wil BAB de ondernemers vooral stimuleren om zich voor te bereiden op het nieuwe kassasysteem. Tegelijkertijd wordt de burger intensiever benaderd om bonnen en facturen te vragen bij aankopen. Medewerkers van BAB gaan de wijken in en iedereen kan meedoen met het winnen van prijzen door hun bon in te leveren bij de organisatie van BAB die dan in de wijk aanwezig is. Met het inleveren van een factuur van een verzegeld kassasysteem kan men betere prijzen winnen dan met het inleveren van een factuur die nog niet afkomstig is uit een verzegeld kassasysteem. Hiermee hoopt BAB de consument bewust te maken van het vragen naar facturen van verzegelde kassasystemen. Bonnen waarop niet alle gegevens staan die op een ‘correcte’ factuur behoren te staan, kunnen sowieso niet meedoen aan het winnen van prijzen. De BAB-‘roadshow’ gaat vanaf eind oktober de wijken in.

Casper ziet ook duidelijk een voordeel voor de ondernemers als het verzegelde kassasysteem gebruikt gaat worden. “Het systeem kan ook gekoppeld worden tussen het kassasysteem en de financiële administratie. Hoe beter iemand zijn administratie voor elkaar heeft, des te beter de ondernemer zijn onderneming kan aansturen omdat hij betere informatie heeft. Hij weet wat hij verkocht heeft, wanneer hij bij moet bestellen en wanneer er pieken zijn in de verkoop.” Het voordeel voor de overheid is natuurlijk dat er meer inkomsten komen. Maar BAB heeft volgens de directeur ook de volgende gedachte: “Onze core-business is controle, als ondernemers hun verplichtingen niet goed nakomen. Wij corrigeren bij hen de aangegeven inkomsten en zorgen er dus voor dat ze meer gaan betalen. Als organisatie zijn wij ook gegroeid naar de gedachte van ‘des te beter het gaat met de ondernemer, des te meer ondernemers belasting betalen’. Wij willen ondernemers juist helpen om hun bedrijfsvoering beter te doen. Vroeger was de gedachte bij de Belastingdienst en de mensen die belasting betalen: jij hier en wij daar plukken. Zo is het niet meer. Wij willen juist ons steentje bijdragen. Wel met als doel om meer belastingopbrengsten te krijgen voor scholen, veiligheid, betere wegen, infrastructuur, de brandweer enzovoort.”

BAB verwacht dan ook alle medewerking van de bevolking. Van de ondernemers en van de consument. Indien men ziet dat een bedrijf geen factuur afgeeft en dat ook niet wil afgeven dan kan de consument dat melden, telefoon: 7342415 of 7342418. BAB gaat dan bij dat betreffende bedrijf kijken. Er zijn op het eiland ruim 14.000 ondernemers die graag hun diensten en/of producten willen verkopen. “Wij moeten als volk beseffen dat belastingen die niet worden afgedragen dikwijls naar buitenlandse rekeningen gaan. Dat is de rode draad van dit gehele traject. Het geld moet hier blijven. De belastinginkomsten zijn er niet om in eigen zak te steken. Het geld moet gebruikt worden voor een betere samenleving, een beter ‘Pais Kòrsou.”

Expo geregistreerde kassasystemen in de Renaissance-hotel op 18 en 19 september 2012 van 17.00 – 22.00 uur. De toegang is gratis.

Eisen aan een correcte factuur:

– Naam verkopend bedrijf

– Adres verkopend bedrijf

– Cribnummer verkopend bedrijf

– Volgnummer factuur

– Datum

– Omschrijving van het gekochte product of de verleende dienst

– Aantal van gekochte producten of verleende diensten

– Bedrag

– OB

Share this page:
« Back
Back to Top