Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Samenwerken en wederzijds vertrouwen om de uitdagingen aan te pakken op Aruba

DINSDAG, 10 SEPTEMBER 2013

ORANJESTAD — Aruba staat nog steeds voor uitdagingen, hoewel de regering stappen heeft gezet en resultaten heeft geboekt voor een evenwichtige economische en sociale verbetering. Het is echter geen houdbare noch duurzame optie om de oplossing voor die uitdagingen uit te stellen. Maar tegelijkertijd moeten die oplossingen komen vanuit het bewustzijn van onze gezamenlijke verantwoording voor ons land.

Dat is de boodschap van gouverneur Fredis Refunjol in zijn toespraak voor de opening van het parlementair jaar dat traditioneel op de tweede dinsdag van september is. Met nog een paar weken te gaan voor de verkiezingen en het ontslag van de huidige regering, kon Refunjol niet zoals voorgaande jaren diep op de plannen van de regering ingaan voor het komende jaar.

Gouverneur Fredis Refunjol voor hij zijn toespraak hield voor de opening van het parlementair jaar

Daarbij is ook de begroting van het Land niet op tijd (1 september) bij het parlement ingediend om daaruit de regeringsplannen nog te kunnen halen. Iets dat regeringen – ongeacht de politieke kleur- in aanloop naar de verkiezingen meestal doen. Parlementariër Juan David Yrausquin (AVP) zegt na afloop van de openingsrede dat dit volgend jaar anders moet. “De regering moet de begroting dan op tijd inleveren want dan kan de gouverneur de voornemens daaruit voorlezen. Zo hoort het namelijk te zijn.”

De gouverneur verwees in zijn toespraak veelvuldig naar de inauguratierede van koning Willem-Alexander. Over de eenheid in het Koninkrijk en dat iedereen, straks ook de nieuw gekozen Arubaanse parlementariërs, deel uitmaken van dit hoogste orgaan. Over de moeilijke periode die iedereen, zei de koning toen al, meemaakt in het Koninkrijk. En vervolgens de weg die deze regering heeft gekozen voor een gebalanceerde ontwikkeling en sociale zekerheid voor iedereen. De resultaten zijn daar al zichtbaar van. Toch wijst de gouverneur dus ook op de uitdagingen die nu nog aanpakt moeten worden. Zoals die van de pensioenfondsen, AZV-fonds, de positie van de overheidsfinanciën, de kosten van levensonderhoud en van private investeringen. Uitstel van de oplossingen hiervoor -‘hoe moeilijk ze ook kunnen zijn’, – is dus geen optie, aldus de gouverneur. “Hoe graag we ook willen dat onze realiteit in tact blijft.” Structurele en duurzame oplossingen vereisen wel een breed gedragen bewustzijn om de verantwoordelijkheid voor ontwikkelingen in de onze samenleving te delen. “Alleen met blijvende en eerlijke communicatie kunnen we dit bereiken op basis van een eerlijke verdeling.”

En dat betekent volgens de gouverneur ook dat iedereen – niet alleen de regering – die verantwoordelijkheid moet nemen. Hij verwijst naar de rijke traditie van vrijwilligers die samenwerken om hun doel te bereiken ‘ongeacht hun politieke kleur of sociale afkomst’. En daarbij, opnieuw verwijzend naar de woorden van de nieuwe koning, is ‘wederzijds vertrouwen’ de basis.

Bron: Amigoe, Aruba

Share this page:
« Back
Back to Top