Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Salaris leden Rekenkamer ‘ondermaats’ in Suriname

23/07/2013

PARAMARIBO – Leden van de Rekenkamer van Suriname krijgen bij lange na niet het salaris dat ze verdienen. De financiële compensatie moet stukken beter dan nu het geval is. Het parlement komt daarom met een wet om de financiële voorzieningen van de Rekenkamerleden beter te regelen.

De honorering vindt nu al op basis van een wettelijke regeling plaats, “maar helaas zijn deze negatief gegroeid en in vergelijking met andere inkomens ondermaats gebleven”, zegt DOE-fractieleider Carl Breeveld, een van de initiatiefnemers van de ontwerpwet.

Registratie DOE Bij CHS_AV_40

parlementarier Carl Breeveld

“De Rekenkamer is namelijk een werkarm van De Nationale Assemblee en verantwoordelijk voor onderzoek, toezicht en controle op de besteding en het beheer van staatsfinanciën. Het doel van het wetsontwerp is om de financiële waardering van de Rekenkamer te verbeteren”, benadrukt de politicus de noodzaak van deze wet. De behandeling van de ontwerpwet staat voor vandaag op de agenda.

Vlotte behandeling

DNA-ST (21)

Assembleelid Asiskoemar Gajadien

Asiskoemar Gajadien, één van de rapporteurs bij de behandeling ziet vooralsnog geen beren op de weg. Hij verwacht een vlotte behandeling. Evenals Breeveld is hij van oordeel, dat de financiële correctie allang had moeten plaatsvinden. Wat hem echter niet lekker zit, is de clausule over de terugwerking van de salarisaanpassing. “Men heeft mij nog niet kunnen overtuigen waarom de terugwerking tot januari 2012 teruggaat”, stelt het assemblee-lid.

Volgens hem is er geen eenduidigheid wanneer in voorkomende gevallen een bepaling over terugwerking wordt opgenomen. Voor het garanderen van rechtszekerheid is het volgens hem van belang dat er eenduidigheid wordt betracht. “Waarom is het in het ene geval één jaar twk en in een ander geval anderhalf jaar”, merkt het commissielid op.

Bron: de Ware Tijd, Suriname

 

Salariswet Rekenkamer goedgekeurd

26/07/2013

De behandeling van de tweede initiatiefwet van het parlement is veel vlotter verlopen dan die van de controversiële Amnestiewet in april 2012. Met algemene 29 stemmen is de wet Financiële voorzieningen Rekenkamer van Suriname gisteravond in De Nationale Assemblee (DNA) aangenomen.

Dat gebeurde in een zeer gemoedelijke sfeer. In april vorig jaar ging het er zeer grimmig aan toe en vlogen de vonken er bij tijd en wijle van af tijdens de debatten in het college.

Vlot behandeld

“Parlement gefeliciteerd! Ik feliciteer om meer redenen dan omdat een wet is aangenomen. Ik moet zeggen dat er behoorlijk constructief met elkaar gewerkt is. Ik moet ook zeggen dat we opnieuw een initiatiefvoorstel hebben kunnen afronden en dat we langzaam maar zeker meer ervaring krijgen daarin. Dus ook daarvoor mijn felicitaties”, zei een zichtbaar opgeluchte en tevreden assemblee-voorzitter Jenny Geerlings-Simons na aanname van de wet.

De voorzitter benadrukte dat met de nieuwe wet de Rekenkamer “op peil is gebracht”. “Zij controleren u en ons en dat is goed voor onze democratie en onze rechtsstaat”, hield ze regerings- en parlementsleden voor. Afgezien van een incident tussen de voorzitter en Asiskoemar Gajadien dinsdag toen het wetsontwerp voor het eerst in het openbaar behandeld zou worden, was er verder geen enkele wanklank aan de behandeling, afgezien van het feit dat de vergadering gisteren ook niet op tijd is begonnen.

Achterhaald

Bij de behandeling stelde Ronnie Brunswijk, één van de initiatiefnemers van de wet, dat de geldelijke voorzieningen voor de leden van de Rekenkamer en de secretaris allang achterhaald zijn. De nieuwe wet was noodzakelijk stelde hij om correcties aan te brengen in de salariëring bij de Rekenkamer. Vandaar dat het initiatiefvoorstel waar zijn AC-fractie zich volledig achter schaarde, werd ingediend. Al langer dan een jaar wachten de kamerleden op verbetering van hun financiële positie, desondanks hebben zij zich toch toegewijd ingezet voor de taken die het instituut moet verrichten.

Bevoegdheid terug bij DNA

Ook mede-initiatiefnemer André Misiekaba wees op de grote verantwoordelijkheid die rust op de Rekenkamer. Misiekaba wees tijdens zijn betoog op een misstand die zich al jaren voordoet. Het salaris van de secretaris van de Rekenkamer moet evenals dat van de voorzitter, leden en ledenplaatsvervanger bij wet geregeld worden. De regering heeft dit echter “gecoupt” en regelde zelf wat de secretaris zou moeten ontvangen, hield het assembleelid het parlement voor. Met de nieuwe wet komt de bevoegdheid om ook de financiële voorzieningen van de secretaris te regelen weer bij het college te liggen. Vanwege onduidelijkheid omtrent diens financiële tegemoetkoming heeft de secretaris een rechtszaak aangespannen tegen de Staat. Misiekaba hoopt dat de rechtszaak wordt ingetrokken.-.

Bron: de Ware Tijd, Suriname

Share this page:
« Back
Back to Top