Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

RvA mist gezondheidsbeleid in ontwerpbegroting Curaçao

WOENSDAG 23 NOVEMBER 2011

WILLEMSTAD-De Raad van Advies (RvA) vindt dat de beleidslijn voor het beheersen van de kosten in de gezondheidszorg te algemeen is weergegeven in de ontwerpbegroting van Curaçao voor 2012. Sterker nog, de tekorten in de sociale zekerheidsfondsen worden volgens de Begroting 2012 door de overheid aangezuiverd. Dit is echter niet de oplossing.
,,De sociale zekerheidsfondsen – het Ziekenfonds, het Ongevallenfonds, het Ouderdomsfonds en het Weduwen- en Wezenfonds duurzaam moeten gesaneerd worden. Hiervoor moeten zo spoedig mogelijk maatregelen getroffen worden om de inkomsten en uitgaven van genoemde fondsen in evenwicht te brengen en om een gezond financieel beheer van de fondsen te garanderen”, aldus de RvA. De kosetn in de gezondheidszorg moeten beheerst en zelfs verlaagd worden, zo wordt met klem gesteld.
Over het algemeen stelt de raad vast dat de autonome groei van de kosten binnen de gezondheidszorg groter is dan de groei in de lasten en baten op de totale begroting. Deze groei van de kosten heeft te maken met de vergrijzing en de ontgroening van de bevolking van Curaçao en met de verwachte sterke toename van chronische ziekten, gerelateerd aan onder andere de obesitas-problematiek.
,, Op lange(re) termijn zal dit beleid moeten leiden tot betere kostenbeheersing binnen de gezondheidszorg”, aldus de Raad van Advies.
,, Langer uitstel is niet verantwoord. De RvA adviseert met klem met prioriteit uitvoering te geven aan het aangekondigde beleid,” zo staat geschreven in de memorie van toelichting. Naast het aangekondigde beleid moeten er bovendien ook andere concrete middelen aangewend worden om tot een effectievere aanpak te komen.
Het antwoord van de regering hierop is kort maar krachtig: ,,Er is een taskforce opgericht met als doel de implementatie van de maatregelen in de gezondheidszorg te monitoren. Bovendien zal de regering de nodige beslissingen nemen ter beheersing van de kosten in de gezondheidszorg.”

RvA_no._RA_28-11-LV[1]kopie_website

Share this page:
« Back
Back to Top