Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Rijksvertegenwoordiger ‘Stolte zette OM Bonaire onder druk’

2 SEPTEMBER 2013

Den Haag – Rijksvertegenwoordiger Wilbert Stolte zou het Openbaar Ministerie hebben gevraagd gedeputeerde Burney el Hage niet strafrechtelijk te vervolgen.

Dat meldde NRC Handelsblad zaterdag. Volgens de krant heeft Stolte er bij procureur-generaal Dick Piar voor gepleit het onder- zoek naar El Hage te staken om- wille van de ‘bestuurlijke continuïteit’. Piar zou zich meermalen bij minister Ivo Opstelten van Justitie hebben beklaagd over de handelwijze van de Rijksvertegenwoordiger.

NRC maakte ook melding van een brief van november 2012 van gezaghebber Lydia Emerecia aan Opstelten en diens collega van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ronald Plasterk. Daarin stelt zij zich onvoldoende door Stolte gesteund te voelen in haar strijd voor integriteit. In de brief beschuldigde zij hem ervan zich op ‘ontoelaatbare’ wijze te bemoeien met het strafrechtelijk onderzoek naar gedeputeerde James Kroon inzake ‘taxigate’.

Emerencia omschreef Stolte als ‘onbehoorlijk, grievend en zeer onprofessioneel’ en zegt dat deze ook niet zou worden vertrouwd door hoofdofficier David van Delft. De klaagzang van de gezag- hebber was voor Plasterk aanleiding om oud-burgemeester van Dordrecht Ronald Bandell (ook PvdA) te vragen onderzoek te doen. Die sprak in januari met alle betrokkenen en bracht vervolgens mondeling advies uit. Zijn conclusie, aldus NRC Handelsblad, was dat Stolte niet de juiste man op de juiste plek zou zijn.

Plasterk dacht er kennelijk anders over: de Rijksvertegenwoordiger bleef gewoon in functie zoals overigens ook de onderzoeken tegen Kroon en El Hage onverminderd zijn voortgezet. Pas nadat de gedeputeerden, gesteund door een meerderheid in de Eilandsraad, hun vertrouwen opzegden in Emerencia kwam de bewindsman in actie. Hij verzocht oud-gezaghebber en oud- gouverneur Frits Goedgedrag te bemiddelen. Die slaagde er vorige week in de kemphanen te la- ten verklaren hun best te doen de rust te doen terugkeren.

Dat laatste lijkt niet iedereen te willen. Zo is het opvallend dat twee Nederlandse kranten tegelijkertijd de aanval op de persoon van Stolte hebben geopend. Het Algemeen Dagblad pakte jarenoud nieuws over door Usona verdeelde subsidiegelden op om de Rijksvertegenwoordiger in diskrediet te brengen.

Minstens zo opvallend is het dat een NRC-verslaggever de dag voordat het Openbaar Ministerie dagvaardingen naar Ramonsito Booi en El Hage verstuurde op Bonaire arriveerde en over zowel de brief van Emerencia aan Opstelten/Plasterk beschikte als over vertrouwelijke correspondentie tussen haar en Stolte. Vast staat dat die laatste niet heeft gelekt.

Verwacht mag worden dat de Tweede Kamer uitleg van Plasterk zal vragen waarom hij Stolte na het advies van Bandell heeft laten zitten. Over het gesprek dat de bewindsman vrijdag met de Rijksvertegenwoordiger heeft gehad doen beiden er het zwijgen toe. Plasterk zal de Kamer deze week per brief informeren over de uitkomst.

Stolte is zaterdag teruggekeerd op Bonaire. Vanaf diens aanstelling in 2011 wordt hem verweten te vriendschappelijke banden met Booi en El Hage te onderhouden nadat hij in de aanloop naar 10-10-’10 als adviseur van het toenmalige UPB- college is opgetreden. De oppositie was dan ook niet gelukkig met de aanstelling van Stolte.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top