Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Rekenkamer Suriname: Uitvoering beleidsprogramma’s ondermaats; reshuffelen heeft geen zin

DE WARE TIJD:

04/04/2012

Paramaribo – De regering Bouterse blijkt in het afgelopen begrotingsjaar minder dan de helft van de gereserveerde fondsen te hebben uitgegeven aan de uitvoering van beleid. “

Van de totaal geraamde kosten voor beleidsprogramma’s hebben de ministeries in 2011 in totaal 43,89 procent van het geraamde bedrag gerealiseerd”, staat opgetekend in het Rekenkamerverslag over 2011. “En daarom zeg ik dat het reshuffelen van de ministers geen zin heeft. Het probleem zit niet bij de ministers, maar de uitvoeringscapaciteit van het apparaat”, reageert bestuurskundige August Boldewijn  op de publicatie. De kamer heeft haar eerste verslag uitgebracht onder leiding van de nieuwe voorzitter Charmain Felter. Zij tekent op dat van de totaal geraamde apparaatskosten 78,03 procent is gerealiseerd. “Dat wil zeggen er is geld uitgegeven.
Er zijn dingen gekocht en uitgaven gedaan om het apparaat te doen draaien, maar de doelen zijn niet gehaald”, analyseert Boldewijn de cijfers. Doen Het is verwachtbaar dat het regeringsteam op korte termijn wordt gereshuffeld. President Bouterse is ontevreden over de ‘output’ van zijn kabinet en er moeten koppen rollen. Het staatshoofd heeft aangegeven dat dit jaar een ‘doe jaar’ wordt. Boldewijn heeft daar zijn bedenkingen over. Hij geeft aan dat sedert 1957 bij de uitvoering van het tienjarenplan geconstateerd werd dat het schort aan de uitvoeringscapaciteit. Nimmer is hier wat aan gedaan. “Dus je gaat er ook niet meer uit halen”, doceert de deskundige. Het enige wat zal helpen is investeren in het efficiënter maken van het apparaat.

Overigens blijkt Boldewijn ondersteuning te vinden in cijfers van de kamer betreffende de aanstellingen binnen het ambtenarenapparaat. In 2011 zijn 1886 nieuwe aanstellingen geweest. Daarvan waren 807 lager kader, 841 midden en 116 hoger kader. Van 22 is onbekend in welke categorie zij vallen. Wat volgens Boldewijn ook niet helpt, is dat steeds bij verschuiving van de politieke macht, toppers worden vervangen. “En dan komen mensen die vaak niet bekend zijn met het apparaat. De staf is niet geëquipeerd, waardoor de zaak nog meer stagneert.” Boldewijn geeft als voorbeeld aan dat vaak men het verschil tussen vrije en geblokkeerde posten niet kent. Het gevolg is dat werken worden aanbesteed op basis van geblokkeerde posten en wanneer de aannemer zijn geld wil, blijkt dat dit niet is geautoriseerd door het ministerie van Financiën. Het gevolg is rechtsgang, waarbij de staat ook nog dwangsommen moet betalen. Commissies Boldewijn geeft aan dat ook al zou gesteld worden dat de ministers in 2011 nog op gang moesten komen, nadat het kabinet in 2010 in het zadel kwam, hij niet inziet waar zij meer tempo zouden maken met het huidig apparaat.

Er zijn commissies ingesteld die in feite het beleid zouden moeten helpen versnellen. “Maar ik hoor niets meer van deze commissies”, aldus Boldewijn die meent te weten dat zij aan het been worden gehouden door dezelfde factoren als de ministers. “Ook al zitten ze pas, je komt niet weg met 44%”, redeneert de bestuurskundige. “Ik merk niets op het gebied van huisvesting, volksgezondheid en onderwijs.” Over de grote projecten die de regering dit jaar zeker op poten wil zetten zegt Boldewijn dat dit door buitenlanders zal worden uitgevoerd. “Wie gaat de voorbereiding doen?” vraagt hij retorisch. “Het zijn Ballast Nedam en de Chinezen die de projecten in zijn totaliteit uit zullen voeren”, luidt de conclusie.

 

Share this page:
« Back
Back to Top