Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Rekenkamer: ‘Oordeel financieel beleid Curacao niet mogelijk’

6 JULI 2013

Willemstad – In de jaarrekening 2010 van Curaçao ontbreekt relevante beleidsinformatie om gebruikers van de jaarrekening in staat te stellen zich een oor deel te vormen over de uitvoering van het beleid en het ge voerde beheer. Dat staat in het verslag van bevindingen bij de jaarrekening 2010 dat onlangs op de website van de Algemene Rekenkamer Curaçao werd gepubliceerd.

De jaarrekening 2010 gaat over de periode van 19 oktober tot en met 31 december 2010; de eerste maanden van het kabinet van Gerrit Schotte bestaande uit MFK, MAN en Pueblo Soberano (PS). Het verslag is gemaakt om een oordeel over het financieel beheer van de toenmalige rege ring en de verantwoording daar over te geven. Hiervoor is gebruik gemaakt van de bevindingen van Soab. Gedurende het onderzoek is echter gebleken dat het vormen van een oordeel onmogelijk is omdat er in de jaar rekening 2010 relevante beleidsinformatie ontbreekt.

Verder staat in het verslag dat de Rekenkamer de jaarrekening 2010 onder andere niet kan goedkeuren omdat de verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten niet tot stand zijn ge komen in overeenstemming met de vastgestelde landsbegroting en met andere wettelijke bepalingen.

José Jardim, de minister van Financiën, die op 11 juni 2013 het conceptverslag voor commentaar heeft ontvangen, is door de Rekenkamer verzocht om binnen een week tijd op het concept te reageren. Een reactie namens de minister is echter uitgebleven. ,,Uit het feit dat de Rekenkamer geen reactie van de minister heeft ontvangen, concludeert de Rekenkamer dat de minister zich met de inhoud van het rapport kan verenigen.”

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top