Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Rekenkamer bekritiseert groei ambtenarenapparaat in Suriname

20/06/2013

PARAMARIBO – De Rekenkamer heeft ernstige kritiek op het personeels- beleid van de overheid. Gisteren bracht de instantie haar verslag over 2012 uit. Ondanks een personeelsstop werden er toch 1.975 ambtenaren in dienst genomen. “Algemeen wordt onderkend dat het ambtenarenapparaat buiten aanvaardbare proporties is gegroeid. Ofschoon er al jaren wordt gesproken over hervorming van de publieke sector, is er geen verbetering zichtbaar”, schrijft de Rekenkamer. Dit college controleert de manier waarop overheidsgeld wordt uitgegeven.

Tijdelijke contracten

Volgens de Rekenkamer is nu niet zeker dat ambtenaren ook een dagtaak hebben aan hun werk- zaamheden. De overheid zou meer met tijdelijke contracten moeten werken. Het ministerie van Volksgezondheid nam de meeste mensen in dienst, 542. Op plaats twee en drie staan het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling en Binnenlandse Zaken met respectievelijk 496 en 260 nieuwe ambtenaren.

De bewindsman van dat laatste departement, Soewarto Moestadja, legt de verantwoordelijkheid voor de aanstellingen bij de vicepresident. “We moeten naar een type apparaat dat functioneel is voor de uitvoering van het beleidsplan, maar terwijl we daarmee bezig zijn wordt er aangetrokken”, zegt de minister tegen de Ware Tijd.

Moestadja’s ministerie is verantwoordelijk voor het personeel van onder andere de kabinetten van de president en vicepresident, de Staatsraad en De Nationale Assemblee, maar de minister zegt met zoveel woorden dat hij geen invloed heeft op hun aanstellingen.

Volgens het verslag van de Rekenkamer zijn ontslagen bij een hervorming van het apparaat niet noodzakelijk. “Er kan gewerkt worden aan een uitwisseling van personeel”, waardoor de dienst efficiënter kan worden, is de visie van het college.

Ontevreden

De Rekenkamer is ontevreden over de ontheffing van hoge ambtenaren. “In geen van de besluiten is gemotiveerd dat het belang van de dienstontheffing uit de functie noodzakelijk maakte”, staat in het rapport. “Het is in de afgelopen jaren nooit duidelijk aangegeven of er enige prestatie wordt geleverd door deze ontheven functionarissen, die bezoldigd blijven en het ambtelijk apparaat en de apparaatskosten belasten.” Moestadja erkent het probleem en pleit ervoor om bij het aantreden van een nieuwe regering standaard de ambtelijke top te vervangen en de “verbannen” mensen op wachtgeld te zetten. Moestadja: “Dat doen we in de praktijk al.”

Opvallend in het rapport is dat de Rekenkamer onderzoek wilde doen naar de telefoonkosten van de overheid, maar op een dichte deur stuitte bij Telesur.

Dat bedrijf wilde geen gegevens over het telefoonverkeer afstaan. Het controleorgaan keek ook naar de openbare aanbestedingen, maar constateerde geen onregelmatigheden. Bij de gronduitgifte ging wel iets mis: er werd grondhuur verleend terwijl de aanvragen niet eerst waren gepubliceerd. Ook legde een aantal overheidsinstellingen niet afdoende verantwoording af over subsidies.-.

Bron: de Ware Tijd, Suriname

Share this page:
« Back
Back to Top