Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Rekenkamer: Arubaanse ‘Staten missen kans om ministers ter verantwoording te roepen’

DINSDAG, 27 AUGUSTUS 2013

ORANJESTAD — De Algemene Rekenkamer vindt, in het vorige week bekend geworden onderzoeksrapport, dat ook het parlement meer zijn best mag doen. De regering slaagde erin de jaarrekening van 2011 op tijd in te dienen, maar de Staten hebben deze nog steeds niet behandeld.

“Opmerkelijk is dat de Staten relatief veel aandacht besteden aan de behandeling van de begroting van het Land terwijl de jaarrekening van het Land, die als input moet dienen voor de behandeling van de begroting, nog nooit in de Staten is behandeld”, is de kritiek van de Rekenkamer.

Volgens het orgaan, dat controleert of de uitgaven van de overheid rechtmatig en doelmatig zijn, geeft het parlement hiermee ‘impliciet het signaal af dat de verantwoording minder belangrijk is dan de begroting’. En missen de Staten de kans om de ministers te verantwoording te roepen.

Vorig jaar werden voor het eerst in de Arubaanse geschiedenis de jaarrekeningen ingediend vanaf 1961 tot en met 2011. Die van 2011 was bovendien voor het eerst op tijd. Een commissie, waarin ook de Staten zaten, had hier hard naar toe gewerkt. Maar ondanks deze moeite heeft het parlement deze jaarrekeningen nog steeds niet behandeld.

De regering beloofde ook om voortaan de jaarrekeningen op tijd in te dienen zodat het parlement eindelijk ook goed zijn controletaak (budgetrecht) kan uitoefenen. Vorige week schreef Amigoe, op basis van het onderzoeksrapport, dat de regering er dit jaar niet in slaagde om de jaarrekening van 2012 op tijd in te dienen. Overigens was ze ook al acht maanden te laat met de indiening van de begroting van 2013.

De Rekenkamer hamert op een goed financieel beheer omdat ze vindt dat dit een ‘waarborg is voor een integer en betrouwbaar bestuur waar openheid van zaken aan het publiek wordt gegeven’. Overigens constateert het orgaan wel enige vooruitgang en dat komt vooral omdat ze op 20 juni van de minister van Financiën een samenvattend overzicht heeft gekregen van de meest belangrijke projecten voor verbetering van het financieel beheer van de overheid. Het blijkt om een vertaling te gaan van de voornemens van de minister om te komen tot een ‘controleerbare’ jaarrekening. En dat is ook wat de Rekenkamer wil: een ‘goedgekeurde controleverklaring’ die bij de jaarrekening van 2015 voor het eerst afgegeven moet worden.

Aanbestedingen

Een cruciaal punt is nog de wetgeving voor het beter regelen van overheidsaanbestedingen. Deze Comptabiliteitsverordening is al jaren aan herziening toe en werd ook door de huidige regering als een prioriteit gezien. Temeer ook omdat uit bijvoorbeeld het WODC-rapport naar de staat van het bestuur van Aruba, het gunnen van contracten en diensten door de overheid opnieuw werd bekritiseerd. In oktober 2012 werd eindelijk een werkgroep opgericht. De Rekenkamer constateert nu dat deze werkgroep vertraging heeft opgelopen bij het opleveren van het wetsvoorstel. Dat komt door werkdruk en het feit dat niet elke ministerie voorrang geeft aan de werkzaamheden.

Bron: Amigoe, Aruba

Share this page:
« Back
Back to Top