Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Rechtsbewustzijn enorm gegroeid bij Surinaamse burgerij

20/09/2013

Paramaribo – Het stappen naar de rechter bij geschillen is enorm populair geworden bij burgers. Dit constateert de Orde van Advocaten, die deze trend ook erg toejuicht. Ten opzichte van enkele jaren geleden zoeken burgers hun recht nu veel vaker bij de rechter volgens Deken van de Orde, Stanley Marica.

“Het proces van rechtsbewustzijn komt goed op gang”, vindt hij.

Door deze stijgende trend wordt het tekort aan rechters echter steeds groter. Volgens Marica zijn er in de huidige situatie ruim 45 rechters nodig om het aantal rechtszaken aan te kunnen. Echter beschikt de rechterlijke macht slechts over negentien rechters. Door de onderbezetting worden rechters vaak geconfronteerd met enorm veel zaken. Naar zijn informatie krijgen rechters soms tachtig zaken per dag voorgeschoteld.

Cliënten zijn volgens Marica geneigd advocaten de schuld te geven van de lange processen. Het is de deken opgevallen dat het grotere deel van de klachten tegen advocaten te maken heeft met de lengte van de procesgang. Hij benadrukt echter dat raadslieden totaal geen invloed hebben op de afhandeling van de zaak, maar dat een onafhankelijke rechter dit in handen heeft. De deken erkent wel dat er ook gegronde klachten tegen zijn leden worden ingediend. Hij dringt daarom erop aan dat het tuchtcollege spoedig wordt ingesteld. Zodra de vernieuwde Advocatenwet in werking treedt, zal ook het tuchtcollege optimaal functioneren.

Advocatenwet

Marica vertrouwt erop dat De Nationale Assemblee (DNA) de ontwerpwet dit jaar nog of vroeg in het volgend jaar in behandeling zal nemen. Hij is ook hoopvol gestemd over de voortvarendheid waarmee het parlement de wet zal aanpakken, omdat dit instituut anderhalf jaar geleden zelf aandrong op een herziene Advocatenwet.

Het wetsvoorstel is inmiddels aangeboden aan minister Edward Belfort van Justitie en Politie. Vertegenwoordigers van de orde hebben samen met vertegenwoordigers van het ministerie gewerkt aan het ontwerp, dat in juni aan Belfort is aangeboden. Echter, Marica is niet op de hoogte van de huidige status van het proces. Ook niet of de ontwerpwet al besproken of goedgekeurd is door de Raad van Ministers.-.

Bron: de Ware Tijd, Suriname

Share this page:
« Back
Back to Top