Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Raad voor de Rechtshandhaving: Plannen Korps Politie St. Maarten te ambitieus

8 AUGUSTUS 2013

Philipsburg – De Raad voor de Rechtshandhaving (RvR) meent dat het inrichtingsplan en functiehuis van het Korps Politie Sint Maarten (KPSM) zeer ambitieus zijn en bepleit een bijstelling naar een meer haalbare en realistische versie.

,,Het heeft immers geen zin vast te houden aan doelstellingen en wettelijke bepalingen als voorspelbaar is dat ook niet op langere termijn de bezetting zoals die is beschreven in het organisatieplan en de Algemene maatregel van Rijskbestuur (AmvR) zal worden gehaald, enerzijds omdat het moeilijk blijft op Sint Maarten voldoende en voldoende gekwalificeerd personeel te werven, anderzijds omdat de verwachting gerechtvaardigd is dat ook in de toekomst onvoldoende budget voor het korps beschikbaar zal zijn”, zo staat in het onlangs uitgebrachte rapport waarin verslag wordt gedaan van een onderzoek naar het opsporingsproces door de recherche op Sint Maarten.

De raad onderschrijft de suggestie dat onderzocht zou kunnen worden of het mogelijk is stukken in de Engelse taal op te stellen, bijvoorbeeld processen-verbaal en vorderingen, waardoor de werving van aspirant-politieagenten wellicht wordt vereenvoudigd. In Sint Maarten is immers in de Staatsregeling vastgelegd dat de officiële talen Nederlands en Engels zijn en toenemende ‘verengelsing’ van de Sint Maartense samenleving is onafwendbaar. Vertaling van formats, lesmateriaal en wetgeving in de Engelse taal zal dan nodig zijn.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top