Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Publicatie Kas Registratie Verzegelde Kassa’s BAB Curaçao

Stichting Belasting Accountants Bureau (BAB) – Curaçao:

De controle van de volledigheid van de opbrengsten/omzet bij ondernemingen op Curaçao vormt één van de belangrijkste activiteiten van het controleapparaat van de Belastingorganisatie (de SBAB – Stichting Belastingaccountantsbureau) teneinde de verschuldigde belasting (winstbelasting en/of inkomstenbelasting en/of omzetbelasting) volgens ingediende aangiften en afdrachten te toetsen.
Een belangrijk instrument bij de vastlegging van de opbrengsten is de kasregistratie. De registratie van de opbrengsten kan op verschillende manieren plaatsvinden. Die registratie kan handmatig, mechanisch of geautomatiseerd zijn. Dit project zal ingaan op de mogelijkheden van de introductie van een verzegeld geautomatiseerd kasregistratiesysteem dat voor nagenoeg alle ondernemingen op Curaçao zal moeten gelden. Met behulp van dit systeem zal de volledigheid van de omzet beter vastgelegd worden, waardoor de SBAB haar onderzoeken efficiënter en effectiever kan uitvoeren en belastingopbrengsten meer gegarandeerd worden gegenereerd. In december 2010 is een projectvoorstel geschreven door de externe consultant namens de Minister van Financiën en ter goedkeuring aangeboden aan de Raad van Ministers en de Staten. Dit projectvoorstel is uiteindelijk goedgekeurd.
Op Curaçao wordt op de meest uiteenlopende wijzen de omzet geregistreerd of vastgelegd. Het is op dit moment niet in aantallen weer te geven hoeveel ondernemingen handmatig, mechanisch of geautomatiseerd omzet registreren. Het huidige bestand van geregistreerde ondernemingen op Curaçao volgens de Belastingorganisatie en de Kamer van Koophandel ligt ongeveer op 13.000 ondernemingen. 36 medewerkers van de SBAB hebben het totale ondernemersbestand van Curaçao in kaart gebracht. Alle ondernemers van Curaçao zijn door deze 36 medewerkers bezocht. Op basis hiervan is vastgesteld dat ongeveer 5000 ondernemingen gebruik (dienen te) maken van een kasregistratiesysteem.
Het is de bedoeling dat iedere onderneming die hoofdzakelijk contante omzet genereert vanuit een locatie gebruik gaat maken van een geautomatiseerd kasregistratiesysteem dat is verzegeld.
Eind vorig jaar heeft een conferentie in de Dominicaanse Republiek plaatsgevonden in het kader van een nieuw kasregistratiesysteem. Het nieuwe kasregistratiesysteem zou manipulatie van de gegenereerde omzet/opbrengsten door ondernemers op Curaçao grotendeels tot het verleden laten behoren, omdat deze kassa’s verzegeld zijn.
Verschillende leveranciers van kassasystemen hebben een grote diversiteit aan verzegelde kassa’s te bieden. Waar het om gaat is dat ondernemers via een kassasysteem bonnen/facturen kunnen uitprinten waarvan de inhoud ook in een digitale verzegelde database (chip) in de printer wordt vastgelegd. Op deze wijze wordt de volledige geregistreerde omzet van de kassa ook in de printer vastgelegd. Het belang van de printer ligt hierin dat iedere ondernemer een bon/factuur aan de klant afgeeft, die deze bon/factuur ondermeer kan gebruiken voor een loterij die door de Belastingorganisatie wordt georganiseerd en uiteraard ook voor controledoeleinden.
Met behulp van aangepaste wetgeving moet iedere ondernemer op Curaçao verplicht worden gesteld om het nieuwe Point Of Sale printersysteem te gebruiken. In het kort betekent het dus dat voor de implementatie van de verzegelde kassaprinters aanpassing van wetgeving, voorlichting en documentatie voorbereid en verzorgd moet worden.
Een goed voorbeeld van de controle op het verplichte gebruik van het nieuwe kasregistratiesysteem wordt gegeven in Italië.
De “scontrino fiscale” (fiscale politie) of “guarda di finanza” heeft de mogelijkheid om een ieder die een winkel, horecagelegenheid of bedrijf uitloopt waar iets is gekocht, een bon of factuur hiervan te laten tonen. Wanneer deze bon of factuur niet kan worden getoond kunnen de klant en het bedrijf een fikse boete krijgen.
Tenslotte zullen de nieuwe fiscal printers en combinatiemodellen kassa/fiscal printer eenmalig worden aangeschaft en worden geïnstalleerd bij de bestaande betreffende ondernemingen. Hierna zullen periodiek bij de ondernemingen de ingediende belastingaangiften mede (online) worden getoetst aan de registratie in het nieuwe verzegelde kassa/printersysteem.

Share this page:
« Back
Back to Top