Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Projectie Aruba blijft 2,6% groei

MAANDAG 10 juni 2013

CBA herhaalt: Overheidsfinanciën fragiel met tekort 413,7 miljoen

ORANJESTAD  – De Centrale Bank van Aruba (CBA) handhaaft de prognose voor de economische groei dit jaar op 2,6 procent, nadat een paar maanden terug deze projectie naar beneden was bijgesteld van 5,1 procent reële groei eerder.

Dat blijkt uit de publicatie ‘State of the Economy’ van de CBA. Vorig jaar was sprake van een negatieve economische groei, een afname van het bruto binnenlands product (bbp). De Centrale Bank rekent in 2013 op een stijging van de deviezenreserves, als gevolg van een zich sterk ontwikkelende toeristische sector, de belangrijke pilaar waar de Arubaanse economie op steunt. De deflatoire invloeden zullen nog even voortduren, vooral door de aanzienlijke verlaging van de energieën waterprijzen vorig jaar, waardoor de CBA rekent op een deflatie (in plaats van inflatie) van 1,5 procent. Minder gunstig zijn en blijven de overheidsfinanciën, hoewel gebleken is dat de regering Eman daar minder pessimistisch over is. De Centrale Bank spreekt over een ‘fragiele’ ontwikkeling, met een financieringstekort in 2012 van (al) 413,7 miljoen florin. Dat komt overeen met 9,1 procent van het bbp.

Een combinatie van een overheidstekort en de krimp van economie zorgden voor de groei van de staatsschuld, die eind vorig jaar op 67,2 procent van het bbp stond. Rekeninghoudend met de kleine schaal van de economie van Aruba, zijn ‘op korte termijn aanvullende maatregelen nodig’ om het tempo waarmee de overheidsschuld groeit te temperen met als doel om de nationale schuld op middellange termijn op een meer houdbaar niveau te brengen.  De betalingsbalans vertoonde vorig jaar een surplus. Dit laatste werd veroorzaakt door een sterkere daling van de importen vergeleken met de export. Dit houdt verband met de activiteiten in de oliesector maar tegelijk bleef het toerisme wel sterk presteren. Ook waren er geldstromen door de uitgifte van een obligatielening van de overheid in het buitenland.

Bron: Antilliaans Dagblad
Share this page:
« Back
Back to Top