Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Procureur-generaal Piar: ‘Strafmaxima kunnen beter weer omhoog’ op Curacao

19 AUGUSTUS 2013

Willemstad – Volgens procureur-generaal Dick Piar is het ‘raadzaam’ om de strafmaxima weer op te trekken. Dat bepleitte hij afgelopen vrijdag tijdens de officiële installatiezitting van het Hof van Justitie.

,,De afgelopen periode werden onze samenlevingen met regelmaat geschokt door zeer ernstige gewelddadige overvallen, doorgaans op weerloze burgers. Het algemeen gevoel van veiligheid binnen de samenleving neemt af en alle ogen zijn gericht op het justitieel apparaat”, aldus lichtte Piar zijn pleidooi toe.

Hij legt uit dat de aanpassing van de reeds bestaande richtlijnen aangaande ‘atrako’s’ (overvallen), in het bijzonder op Curaçao, een reactie is van het Openbaar Ministerie (OM) op de sterke roep uit de samenleving om de straffen voor het plegen van gewelddadige overvallen ‘een zwaarder punitief karakter te geven’.

Tegelijkertijd dient echter rekening te worden gehouden met de verlaging van de strafmaxima, sinds de invoering van het nieuwe Wetboek van Strafrecht per 15 november 2011 op Curaçao. Het lijkt PG Piar beter om ‘geëigende stappen te overwegen om de strafmaxima wederom te verhogen’.  De PG hield zijn toehoorder voor dat ‘gelijk ook elders in de wereld de verharding van de criminaliteit ook onze gemeenschappen heeft getroffen’.

,,Forse gevangenisstraffen en maatregelen, waaronder het kaalplukken van de veroordeelden, zijn niet per definitie zaligmakend, maar zware en onverbeterlijke criminelen worden daardoor wel voor lange tijd van de straat gehouden, terwijl de voortzetting van hun criminele activiteiten vanuit de gevangenis ook danig wordt bemoeilijkt.”

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top