Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Privacywet van kracht op Curacao

DINSDAG, 01 OKTOBER 2013

WILLEMSTAD — De Landsverordening Bescherming Persoonsgegevens, de privacywet, wordt per vandaag ingevoerd. Dit stond vanochtend vermeld op de Facebook-pagina van de politieke partij Pais. Iets dat later in een reactie door minister Etienne van der Horst (Bestuur, Planning en Dienstverlening, Pais) werd bevestigd.

Deze nieuwe wet regelt hoe er op Curaçao met privé-gegevens van burgers en bedrijven wordt omgesprongen. Op de Facebook-pagina van Pais wordt verder gemeld dat het recht op privacy niet alleen een grondrecht van de Curaçaose burger is, maar ook een heel belangrijk instrument voor de internationale financiële dienstverlening. Hieronder valt bijvoorbeeld CTEX, maar ook banken en andere financiële bedrijven die op het eiland actief zijn.

Het was de bedoeling dat de privacywet januari volgend jaar ingevoerd zou worden. Op deze manier wilde de overheid de tijd nemen om een College van Toezicht (CvT) voor de naleving van de wet in te stellen. Maar volgens Van der Horst heeft de regering besloten dat overheidsaccountant Soab deze rol tijdelijk zal gaan bekleden. Het orgaan is om een offerte gevraagd. Het is niet voor het eerst dat de Soab een dergelijke toezichthoudende rol op zich neemt. Op weg naar het opstarten van de toezichthouder corporate governance werd de overheidsaccountant ook al tijdelijk belast met de controle op de naleving van de code corporate governance.

Eerder dit jaar heeft Pais-fractievoorzitter Alex Rosiaria vragen gesteld over de privacywet. Toen gaf Van der Horst aan dat het traject wordt gefinancierd met Usona-middelen. Het gaat uit van benoeming van de leden, bepaling van de formatie, het beschrijven van de werkprocessen, het werven voor personeel van het secretariaat en training en opleiding van het personeel en het aanschaffen van de benodigde materialen. Ook zal dit traject gepaard moeten gaan met een intensieve informatiecampagne om de bewustwording en compliancy te vergroten.

De minister is ervan overtuigd dat de instelling van het College Bescherming Persoongegevens een positieve bijdrage zal leveren aan de lokale economie. Iets wat Rosaria ook betoogt. Met name datacentra, banken en soortgelijke bedrijven waar de consument veel waarde hecht aan het waarborgen van zijn privacy, zullen hierbij baat hebben, aldus de minister.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top