Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Prijzen 3,3 procent hoger dan vorig jaar juni op Curaçao

MAANDAG, 23 JULI 2012

WILLEMSTAD — Het twaalfmaandsgemiddelde van de prijzen op Curaçao lag in juni dit jaar 3,3 procent hoger dan in juni 2011. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in een persbericht. Daarbij steeg het consumentenprijsindexcijfer in juni 2012 met 0,2 procent ten opzichte van mei 2012.

Het cijfer van 3,3 procent geeft volgens het CBS ‘een goed beeld van de lange-termijninflatie en wordt daarom aangeraden als indexeringsinstrument. De inflatie op Curaçao is dit jaar structureel elke maand gestegen: van 2,3 procent begin januari geleidelijk aan naar 3,3 procent eind juni. De gemiddelde inflatie in ons land over het eerste halfjaar van 2012 is 2,8 procent. Ter vergelijking: over het eerste halfjaar van 2011 en 2010 is dit cijfer respectievelijk 2,4 en 1,7 procent’.

Productgroepen

Verreweg de grootste invloed op de prijsontwikkeling van juni ten opzichte van mei, hadden volgens het CBS de elektriciteitsprijs (9 procent duurder) en de prijs van water (11 procent goedkoper). De categorie ‘wonen’, werd met name daardoor uiteindelijk 1 procent duurder. Binnen de bestedingscategorie ‘voeding’ (+0,1 procent) waren er diverse prijsstijgingen en prijsdalingen, met als uiteindelijk effect dat het gemiddelde prijsniveau hierin vrijwel stabiel bleef. Meest opvallend hierin waren de prijsontwikkelingen van de voedingsgroepen ‘zuivelproducten’ (-1,9 procent), ‘vlees en vis’ (-0,5 procent) en ‘aardappelen, groenten en fruit’ (+1,4 procent). De bestedingscategorie ‘Kleding en schoeisel’ (-0,9 procent) werd bijna een procent goedkoper ten opzichte van mei, en ook de categorie ‘woninginrichting en huisraad’ (-0,2 procent) werd iets goedkoper afgelopen maand. Dit was eveneens het gevolg van het elkaar in evenwicht houden van prijsstijgingen en prijsdalingen in diverse productgroepen, aldus het CBS.

Share this page:
« Back
Back to Top