Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Potentiële zorgverzekeraars in Suriname bekend

08/06/2013

PARAMARIBO – Self Reliance NV, Assuria Verzekeringen, Staatsziekenfonds (SZF), Fatum Suriname en Worldwide Insurance zijn in de race om de zorgverzekering voor kinderen tussen nul en zestien jaar en zestigplussers op zich te nemen. De vijf verzekeringsmaatschappijen hebben gisteren hun voorstellen ingediend bij de gunningcommissie. Ze presenteren die maandag aan de overheid.

Binnen twee weken is bekend aan welk bedrijf de zorgverzekering wordt gegund. Per 1 juli wordt namelijk een aanvang gemaakt met de effectuering van de beleidsmaatregel ‘Welvaartsbevor- dering’. Het standaard pakket gezondheidsvoor- zieningen voor kinderen en seniorenburgers maakt daarvan deel uit.

De verzekeringsmaatschappij die de zorgverzekering zal aanbieden namens de overheid, heeft als opdracht de doelgroep tegen een vast tarief te verzekeren. Daardoor wordt voorkomen dat de kinderen en de zestigplussers met zo’n verzekering worden gediscrimineerd op basis van onder meer ziekte, gebrek, inkomen en leeftijd.

Informatiebijeenkomst
Het aanbestedingsbestek is op 24 mei verstrekt tijdens een verplichte informatiebijeenkomst op het Kabinet van de Vicepresident. Enkele voorwaarden om te kunnen inschrijven waren dat een bedrijf tenminste vijf jaar een gevestigde onderneming moet zijn met aantoonbare ervaring op het gebied van levens- en zorgverzekeringen. Ook moet het beschikken over goedgekeurde jaarrekeningen van tenminste de laatste twee jaar.
Op 12 juni houdt KPMG Advisory Suriname namens de overheid een informatiebijeenkomst op het KKF-terrein, waarbij nadere uitleg wordt gegeven over het Sociaal Zekerheidsstelsel. Het bureau is aangetrokken om een nieuw pensioen- en zorgstelsel voor Suriname te ontwikkelen, waarmee de kwaliteit van leven van de burger moet worden verbeterd.
De zorgverzekering voor kinderen en senioren burgers moet per 1 juli van kracht zijn. De regering heeft beloofd dat per 1 januari 2014 het gehele zorgstelsel in werking moet zijn, waaronder ook het veelbesproken minimumloon en het basispensioen.

Bron: De Ware Tijd,  Suriname

Share this page:
« Back
Back to Top