Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Plannen nieuw Curaçaos ziekenhuis bij Sehos missen personeelsbeleid

17 AUGUSTUS 2013

Willemstad – In de Sehos-plannen voor een nieuw ziekenhuis mist de Commissie Onderzoek Bouw Ziekenhuis Otrobanda, een betere uitwerking van het personeelsbeleid en de zorg. Dit blijkt uit de onlangs aangeboden aanbeveling aan de minister van Premier Asjes aan de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur, Ben Whiteman.

Het verslag stelt dat er te summier aandacht is besteed aan de personele samenstelling. Evenmin blijkt of er overleg heeft plaatsgevonden met de vakbonden.  Ook wordt uitgegaan van het geïntegreerd medisch specialistisch bedrijf (GMSB), maar de commissie mist hierbij de noodzakelijke afstemming met de overheid en de medisch specialisten.

Ook wijkt de taakverdeling met de andere klinieken af van de functieverdeling zoals die in oktober 2012 door de ministerraad is vastgesteld.  De beschrijving van het zorg-concept door het Sehos toont volgens de commissie de bereid- willigheid om te werken aan het beoefenen van de curatief-specialistische geneeskunde waarbij het welzijn van de patiënt voorop staat.

Het Sehos ziet voor zichzelf een centrale regiefunctie. Toch moet deze organisatie meer uitgeschreven worden, zo meent de commissie die ook de verwerking van het meer recente convenant van februari 2013 en de functieverdeling ziekenhuiszorg van september 2012 mist in de plannen.

Verder vindt de commissie dat het plan de huidige governance-structuur van het Sehos beter kan uitbouwen, omdat deze structuur geleid heeft tot verbetering en een positief resultaat. ,,De voortzetting van de huidige bedrijfsvoering moet worden gewaarborgd”, aldus de commissie.

Daarom wordt aanbevolen: ,,Implementeer maatregelen die de voortzetting en verbetering van de huidige bedrijfsvoering en kwaliteit van de zorg binnen het Sehos waarborgen.” En ve der: ,,Draag zorg voor een regelmatige en gestructureerde communicatie over de voortgang van de werkzaamheden aan het ministerie van Gezondheid.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top