Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Plan economische ontwikkeling goedgekeurd op Curacao

18-07-2013

CURAÇAO – De Raad van Ministers keurt het beleidsplan voor duurzame economische ontwikkeling goed. Dat heeft het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) vandaag bekendgemaakt. Het beleidsplan is opgesteld met behulp van Thierry Apotheker Consultancy (TAC) en een team van lokale adviseurs.

Het doel van het meerjarig duurzaam economisch beleid is om macro-economische randvoorwaarden te creëren waarmee nieuwe investeringen kunnen worden aangetrokken en belangrijke investeringen in sleutelsectoren van de economie aan te trekken. Op deze manier moeten voldoende arbeidsplaatsen worden gecreëerd. Uit de export van voornamelijk diensten moeten deviezen worden gegenereerd.

Potentieel
Het rapport trekt de conclusies dat het potentieel voor economische ontwikkeling op Curaçao veel lager ligt dan in vergelijkbare landen. Ook het potentieel voor ‘Return On Investment’ (ROI) ligt veel lager dan in vergelijkbare landen, stelt het rapport. Op basis van de uitkomsten stellen de adviseurs van TAC voor te focussen op het verbeteren van het investeringsklimaat en het versterken van het potentieel van de mensen.

Investeringsklimaat
Voor een betere economische ontwikkeling is het belangrijk om het investeringsklimaat te verbeteren. Het huidige investeringsklimaat is niet aantrekkelijk, vinden de onderzoekers. Ten tweede is er te weinig kennis en een lage arbeidsproductiviteit op het eiland. Het onderwijs draagt niet bij aan het creëren van die kennis en vaardigheden die gevraagd worden op de arbeidsmarkt. Er is dus een verschil tussen vraag en aanbod. Daarnaast zijn de salarissen relatief hoog in vergelijking tot de arbeidsproductiviteit.

Menselijk potentieel
Het is niet alleen somberheid wat de klok slaat. De onderzoekers komen tot de conclusie dat Curaçao een voordeel heeft ten opzichte van andere landen op het gebied van dienstverlening. Het menselijk potentieel dient daarom de focus te zijn van verdere ontwikkeling.

Diversificatie
De experts onderschrijven het streven van de afgelopen jaren de economie te diversifiëren en niet afhankelijk te zijn van een economische sector voor de ontwikkeling van de economie. De cultureel-creatieve sector, toerisme, financiële dienstverlening, logistiek en transport (lucht en zee), back office- en IT-services hebben het potentieel om verder uitgebouwd te worden op basis van het Curaçaose concurrentievoordeel en het potentieel voor export.

Actieplannen
TAC heeft als onderdeel van de opdracht twee actieplannen uitgewerkt, één voor de korte en één voor de lange termijn. De regering stelt een commissie in, bestaande uit vertegenwoordigers van het MEO en ministerie van Algemene Zaken, die is belast met het opstellen en uitvoeren van een uitvoeringsstructuur. De commissie moet de resultaten binnen een maand presenteren. In de uitvoeringsstructuur moet ook een onderdeel zijn opgenomen wat zich richt op het toezicht op de uitvoering en afstemming met sociale partners en vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties.

TAC Final Strategies Sustainable Longterm Economic Development 2013.05.14_Curacao-Report

Bron: Versgeperst, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top