Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Per september 2013 krijgen alle Arubaanse gepensioneerden reparatietoeslag

VRIJDAG, 19 JULI 2013

ORANJESTAD — Met het amendement van de AVP-fractie (meerderheid in parlement) is het zo goed als zeker dat per september alle gepensioneerden een toeslag van 50 florin op hun pensioen krijgen (reparatietoeslag).

Het parlement behandelde vorige week de wet die nodig is voor deze reparatietoeslag. In april werd echter de toeslag van 50 florin al uitgekeerd omdat de Financiën-minister eind december al een voorlopige maatregel afkondigde waardoor deze vanaf januari van kracht ging. Omdat alleen gepensioneerden die geen neveninkomsten hebben hiervoor in aanmerking kwamen, moest de uitvoeringsinstantie SVB eerst de administratie op orde brengen. Bovendien moesten gepensioneerden een formulier invullen en die tijdig inleveren om het per april te kunnen krijgen.

Naast deze toeslag kregen de gepensioneerde ambtenaren (een groep van ongeveer 3500) 85 florin, conform de inflatiecorrectie die ook nog werkende ambtenaren per 1 januari kregen. Hierdoor ontstond er een, in ieder geval in de ogen van AVP-fractielid Juan David Yrausquin, een ongelijkheid. Er waren gepensioneerden die 85 florin meer krijgen, die 50 florin meer pensioen kregen en gepensioneerden die er niet op vooruit gingen. Deze laatste groep waren gepensioneerden die weliswaar neveninkomsten hadden, maar zeer beperkt. Zoals voormalige ziekenhuisverplegers, oud-Lago-werknemers dan wel hun weduwen en mensen die vroeg in hotels werkten, aldus de parlementariër. Aan die ongelijkheid wilde hij een eind maken door alle gepensioneerden een verhoging van 50 florin per maand te geven. Het totale bedrag zou ook binnen de begroting blijven van 2013. De regering heeft namelijk 21 miljoen florin voor deze pensioenverhogingen uitgetrokken. Door iedereen een gelijk bedrag te geven, zouden in plaats van 8500 nu zo’n 17.000 gepensioneerden 50 florin per maand extra krijgen.


Terugwerkende krach
t

Het leverde de afgelopen maanden een discussie op, met name omdat deze wijziging wel betekent dat gepensioneerde ambtenaren zouden moeten inleveren. Toch, zegt Yrausquin, waren er ook vanuit deze hoek positieve geluiden, vooral om solitair te zijn met gepensioneerden die anders helemaal niets extra’s zouden krijgen. Vorige week diende de groene fractie een amendement in om dus de wet voor de reparatietoeslag te wijzigen. Het betekent ook dat er bespaard wordt op administratieve kosten, omdat gepensioneerden geen formulier meer hoeven in te vullen om in aanmerking te komen voor de toeslag. Het komt elke maand automatisch bij het pensioen. Dit zou per september al kunnen zegt Yrausquin. Vorige week eindigde het debat in het parlement na de eerste ronde en in augustus wordt de tweede ronde hervat na het reces van de Staten. Vervolgens kan het parlement de wet met de wijziging goedkeuren zodat gepensioneerden al per september de toeslag kunnen innen. De AVP-parlementariër laat weten dat dit bovendien met terugwerkende kracht vanaf januari ingaat. Dus wie nog helemaal geen reparatietoeslag heeft ontvangen, krijgt in september ook van januari tot en met augustus uitgekeerd. Volgens Yrausquin gaat het hierbij om een groep van zo’n 10.000 gepensioneerden.

Het Statenlid zegt dat de regering geen bezwaar heeft tegen de wetswijziging. Deze kan bovendien binnen de begroting worden gedaan. De regering heeft volg

Bron: Amigoe, Aruba

Share this page:
« Back
Back to Top