Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Patiënten op BES-eilanden willen zich bijverzekeren

DONDERDAG 25 JULI 2013, KRALENDIJK – Stichting Patiëntenbelangen BES (SPB) vindt dat het tijd wordt voor een aanvullende zorgverzekering. ,,Het is voor de inwoners van de BES- eilanden niet mogelijk om een aanvullende ziektekostenverzekering te sluiten.

Velen die hun zorgverzekeringen in 2011 bij de invoering van de nieuwe zorgverzekering voor de eilanden gedwongen zijn kwijt geraakt, kunnen vanwege hun leeftijd geen nieuwe aanvullende zorgverzekering meer aangaan”, aldus de stichting. Ook wil de SPB dat geavanceerde zorg in Colombia veel beter geregeld moet worden. ,, Er moet een betere coördinatie zijn met Colombiaanse artsen, ziekenhuizen en verblijfplaatsen om de wachttijden en de kosten terug te dringen.” Patiënten zouden hebben geklaagd dat hun afspraken vaak worden gewijzigd en vertraagd wanneer ze eenmaal in Colombia zijn aangekomen. Daardoor moeten ze langer blijven. Dit heeft tot gevolg dat ze met hogere kosten worden opgescheept. ,,Om maar niet te spreken over de ontberingen die zij en hun familie dan moeten doorstaan”, zegt het SPB. Er wordt tevens aangegeven dat de onnodige wachttijden voor afspraken met specialisten op Curaçao en Aruba en gebrek aan coördinatie met reisbureaus voor tijdige ticketverstrekking tot grote irritaties leiden.

,,Afspraken met specialisten in het buitenland moeten vaak drie of vier maanden van tevoren worden gemaakt, terwijl het reisbureau het reisarrangement pas enkele dagen van tevoren kan bevestigen”, zo stelt de stichting. De SPB hield afgelopen maand een vergadering voor verontruste patiënten en met ngo’s op het gebied van medische zorg op Bonaire. Zo konden zij van gedachten wisselen over samenwerking tussen de betrokken groeperingen met betrekking tot de voorgestelde wijzigingen in de zorgverzekering voor de BES-eilanden. Doel van de vergadering was om van verschillende bronnen op Bonaire informatie te vergaren over de wijze waarop medische zorg op de BES-eilanden wordt geboden. De organisatie wil ook tekst en uitleg over de door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het vooruitzicht gestelde plannen om te korten op de zorgverzekering voor de BES-eilanden. Minister Schippers heeft een werkgroep ingesteld om nieuwe richtlijnen voor te stellen voor de zorgverzekering. Deze werkgroep bestaat echter uitsluitend uit professionelen in de zorg en ambtelijke deskundigen en er zijn daarin geen patiënten vertegenwoordigd in de werkgroep. De SPB is van mening dat vooral patiënten deel moeten uitmaken van deze werkgroep en zo betrokken moeten worden bij discussies over omvang en beloop van de zorgverzekering op de BES-eilanden.

Stichting Patiëntenbelangen BES wil contacten onderhouden met alle organisaties op het gebied van zorg op de eilanden teneinde zo breed mogelijk de wensen en noden van alle patiënten bij alle discussies over of veranderingen in de zorgverzekering op de eilanden aan de orde te stellen.

Bron:  Antilliaans Dagblad

Share this page:
« Back
Back to Top