Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Patiënten meer betrekken bij zorgverzekeringszaken op BES-eilanden

ZATERDAG, 27 JULI 2013

KRALENDIJK — Stichting Patiëntenbelangen BES (SPB BES) vindt dat ook patiënten betrokken moeten worden bij de discussies over omvang en beloop van zorgverzekering op de BES-eilanden. Zij zouden ook deel moeten uitmaken van werkgroepen die zich hiermee bezighouden. Om hierover van gedachten te wisselen heeft de stichting onlangs een vergadering belegd met verontruste patiënten en NGO’s op het gebied van medische zorg op Bonaire. Er werd vooral van gedachten gewisseld over samenwerking tussen betrokken groeperingen over de voorgestelde wijzigingen in de zorgverzekering op de BES-eilanden.

De vergadering had ten doel om informatie te vergaren over de wijze waarop medische zorg op de BES-eilanden wordt geboden en over de plannen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om te korten op de zorgverzekering voor de BES-eilanden. Minister Schippers heeft een werkgroep ingesteld om nieuwe richtlijnen voor te stellen. Deze werkgroep bestaat echter uitsluitend uit professionelen in de zorg en ambtelijke deskundigen en er zijn geen patiënten in vertegenwoordigd. Dat moet anders, concluderen de belangenorganisaties en patiënten. Juist patiënten dienen deel uit te maken van welke werkgroep dan ook en betrokken te worden bij discussies over omvang en beloop van de zorgverzekering op de BES-eilanden.

Bij de vergadering waren zeven NGO’s en diverse individuele personen aanwezig.


Knelpunten

Diverse knelpunten zijn tijdens de vergadering besproken. Zo is men van mening dat er een betere coördinatie dient te zijn met Colombiaanse artsen, ziekenhuizen en verblijfplaatsen in Colombia, om de wachttijden en kosten terug te dringen. Patiënten klagen dat hun afspraken vaak worden gewijzigd en vertraagd wanneer ze eenmaal in Colombia zijn aangekomen. Daardoor moeten ze daar langer blijven. Dat brengt hogere kosten met zich mee en extra zorgen voor hen en de familie.

Het ontbreken van mogelijkheden om aanvullende verzekeringen af te sluiten is ook een groot probleem. Velen die hun zorgverzekeringen in 2011 bij de invoering van de nieuwe zorgverzekering voor deze eilanden gedwongen zijn kwijtgeraakt, kunnen vanwege hun leeftijd geen nieuwe aanvullende zorgverzekering meer aangaan.

Afspraken met specialisten in het buitenland moeten vaak drie of vier maanden van tevoren worden gemaakt, terwijl het reisbureau het reisarrangement pas enkele dagen vóór de afspraak klaarmaakt. Dat heeft tot gevolg dat de vluchten vaak vol zijn wanneer het zover is en dat bestaande afspraken op het laatste moment moeten worden afgezegd of opnieuw moeten worden gemaakt.

De klachtenprocedure is gebrekkig en de zorgaanbieders en systeemcoördinatoren communiceren slecht met de patiënten en hun familie.

Met de bereikbaarheid van gehandicapten is het slecht gesteld. Alleen mensen die in een rolstoel zitten of slechtzienden kunnen gratis gebruikmaken van gehandicaptenvervoer. Personen met rollators of op krukken, mensen die alleen maar kunnen zitten of staan en die problemen hebben met lopen zijn hiervan uitgesloten.

Ook vindt men dat er geen transparant tarievenoverzicht is, zodat belanghebbenden zelf kunnen beslissen om specialistische hulp te zoeken als alternatief voor Colombia.


Coördinatie SPB BES

Er is ook uitvoering gesproken over de coördinerende rol van de stichting en haar taken. “Door samen te werken met Unkobon, MiVaBo, Vereniging Nierpatiënten, Fundashon Alzheimer, Prinses Wilhelmina Fonds en al de andere organisaties hopen wij in staat te zijn om het standpunt van de patiënt beter naar voren te brengen en te bevorderen dat zijn stem wordt gehoord”, aldus George Soliana, voorzitter van Stichting Patiëntenbelangen BES.

Patiënten die specifieke klachten hebben over de zorgverzekering wordt geadviseerd om contact op te nemen met de consumentenorganisatie Unkobon.

Dat kan via de helpdesk die iedere eerste zondag van de maand open is van 16.00 uur tot 18.00 uur, zowel in Kralendijk als in Rincon. Men vindt details over de helpdesk op de website van Unkobon: www.consumentenbonaire.com. De helpdesk is bereikbaar via het adres loket@consementenbonaire.com.

Stichting Patiëntenbelangen BES is bereikbaar via het adres spb.bes@gmail.com.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top