Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Particuliere tarieven paramedische zorg mogelijk verhoogd op Curaçao

ZATERDAG, 29 SEPTEMBER 2012

WLLEMSTAD — De paramedici verwachten dat demissionair minister-president Gerrit Schotte per 1 oktober met een passende oplossing komt, zodat de paramedische zorg gewaarborgd blijft. De zorgverleners hopen dat de regering akkoord gaat met hun voorstel om de particuliere tarieven aan te passen. Deze tarieven zijn in 1998 voor het laatst aangepast. Fysiotherapeut Jaap van Eenennaam sluit niet uit dat er acties zullen volgen, als de overheid haar verantwoordelijkheid niet neemt,

De paramedici hadden eigenlijk verwacht dat het ministerie van Economische Ontwikkeling uiterlijk gisteren met een terugkoppeling zou komen. Alle beroepsgroepen binnen de paramedische zorg – waaronder fysiotherapeuten, logopedisten, diëtisten, verloskundigen en oefentherapeuten – hebben, rekening houdende met de economische malaise, een passend voorstel voor de tarifering voor particuliere verzekeraars gedaan.

Volgens Van Eenennaam is de financiële situatie van de paramedici problematisch. “De overheid blijft er omheen draaien. Ze zijn niet in staat garant te staan voor hetgeen ze eerder in het jaar met ons zijn overeengekomen.” Volgens de fysiotherapeut stellen de paramedici geen belachelijke eisen, maar vragen juist dat de overheid aan de minimale vereisten voldoet om kwalitatieve zorg te kunnen aanbieden. De medische beroepsgroepen zitten al twee jaar met het ministerie van Gezondheid om de tafel om tot een nieuwe beloningsstructuur te komen. Het ambtelijk voorstel waarin alle partijen zich konden vinden werd goedgekeurd, maar vervolgens kwam de minister van Gezondheid hierop terug.

De paramedici kunnen weinig begrip opbrengen voor het argument dat er vanwege de aanwijzing van de Rijksministerraad geen budget is. Van Eenennaam: “De overheid weet heel goed wat de beroepsplanning is. Men weet wat het budget in 2011 had moeten zijn. Als het goed is had dat begroot moeten worden. We hebben ze verzocht om aan te geven wat het budget is, maar ze blijven ons het antwoord schuldig. Om volwaardige paramedische zorg aan te bieden neemt tussen de 2,5 en 3 procent van het totale budget van de gezondheidszorg in beslag. Het bevreemdt ons dat de overheid dat niet kan realiseren.” De paramedici hebben al zo’n 30 tot 45 procent moeten inleveren. Het is de vraag of de paramedische zorg met de invoering van de basisziektekostenverzekering nog vergoed wordt, terwijl deze zorg wel in de premie is inbegrepen.

“De boel gaat nu echt kapot”, zegt Van Eenennaam. “Niet dat we willen dreigen of zo, maar de verantwoordelijkheid ligt bij de overheid. We blijven optimistisch ondanks alles dat er tegenin wijst. Als de overheid echter geen duidelijkheid verschaft moeten zij de verantwoordelijkheid dragen voor de acties die daarna gaan volgen.”

Share this page:
« Back
Back to Top