Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Pakkans drugskoeriers op Curaçaose luchthaven Hato afgenomen

1 JULI 2013

Cellencomplex op luchthaven gesloten, aanhoudingen drugssmokkel stagneert

Willemstad  – In 2012 is het aantal aanhoudingen op luchthaven Hato in verband met drugs smokkel met 32 procent gedaald als gevolg van het drastisch afnemen van de cellencapaciteit op Hato.

Dat staat in het onlangs uitgekomen jaarverslag 2012 van het Openbaar Ministerie (OM). Op 6 februari van dat jaar werd het cellencomplex op Hato door het Korps Politie Curaçao (KPC) gesloten in verband met de onhygiënische situatie. ,,Het complex is het gehele jaar ge sloten gebleven”, aldus het OM. Desondanks heeft het de samenwerking tussen het Hatoteam en de teams in het land van bestemming geresulteerd in de aanhouding van 231 drugskoeriers in Neder land en 36 koeriers in Duitsland (Düsseldorf). De meeste aangehouden verdachten (217) hadden de Nederlandse nationaliteit.

OM: ,,In totaal is er 367.440 gram cocaïne in beslag genomen, 10.395 gram hasj en 36.285 gram marihuana. In 2012 is geen heroïne in beslag genomen. Ten opzichte van 2011 is er in het verslagjaar iets meer cocaïne onder schept (6 procent), aan zienlijk minder marihuana (68 procent) en ook iets minder hasj (20 pro cent).

De meeste aangehouden verdachten vielen in de leeftijdscategorie van 21 tot en met 30 jaar (231). Van deze 231 verdachten waren 164 mannen en 67 vrouwen. In de voornaamste gevallen werden de in beslag genomen verdovende middelen in de reiskoffer of handbagage van de verdachten aan getroffen en de rest droeg de drugs op of in het lichaam. Vermeldenswaardig is ook dat het Ge recht in Eerste Aanleg in het jaar 2012 veel werk of taakstraffen heeft opgelegd in de zaken waarbij de verdachte een ‘first offender’ was en waar de drugs om en nabij 500 gram woog.

Het uitvoeringsorgaan, Stichting Reclassering Curaçao, heeft geconstateerd dat de veroordeelden het afgelopen jaar hun werk of taakstraf over het algemeen ook naar voldoening hebben volbracht.

193 verzoeken om rechtshulp binnengekomen in 2012

In 2012 zijn bij het OM 193 verzoeken om rechtshulp binnen- gekomen. Aan het eind van 2012 waren 188 rechtshulpver- zoeken uitgevoerd. Er waren nog 37 verzoeken in behandeling bij de deurwaarder, de politie of de rechter-commissaris.

,,In vergelijking met de jaren voor 2011 is het aantal rechts- hulpverzoeken nog steeds hoog. Een belangrijke oorzaak is de veranderde staatkundige verhoudingen sinds 10 oktober 2010. Sinds 10 oktober 2010 is er tussen de entiteiten van de voormalige Nederlandse Antillen een rechtshulpverzoek nood- zakelijk voor zaken als onder andere de aanhouding en de overbrenging van verdachten, het horen van getuigen, het betekenen van gerechtelijke stukken en het leggen van beslag”, zo staat in het jaarverslag 2012 van het OM.

Vervolgd wordt: ,,Van de 193 ontvangen verzoeken is meer dan de helft afkomstig uit Nederland, namelijk een aantal van maar liefst 123 verzoeken. Het gaat hier om ‘interregionale’ rechtshulp. De overige verzoeken komen, in volgorde van aantal, uit Bonaire, Aruba, Venezuela, Spanje, Groot-Brittannië, België, Duitsland, Colombia en Sint Maarten.

Het aantal van 193 rechtshulpverzoeken in 2012 is een lichte afname in vergelijking met het aantal van 222 in 2011. Advertentie Dit heeft te maken met de omstandigheid dat in 2012 niet langer alle rechtshulpverzoeken van Bonaire zijn geregistreerd.”

Gestreefd wordt naar een af- doening van rechtshulpverzoeken binnen maximaal zes maanden na ontvangst, met een gemiddelde doorlooptijd, de tijd tussen binnenkomst van het verzoek tot het gereed zijn van de uitvoeringsstukken, van drie maanden ofwel 90 dagen. In 2012 bedroeg de gemiddelde doorlooptijd 79 dagen. In 2011 bedroeg de gemiddelde doorlooptijd 83 dagen. Ondanks het grote aantal rechtshulpverzoeken is het OM er dus in geslaagd om de gemiddelde doorlooptijd te laten afnemen en binnen de maximumtijd te blijven.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top