Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Overzicht verloop jaarrede Surinaamse president Bouterse

30/09/2013

PARAMARIBO – President Desiré Bouterse spreekt maandag de jaarrede uit tijdens een Buitengewone Openbare Vergadering van De Nationale Assemblee. In de jaarrede zet het staatshoofd de plannen voor het dienstjaar 2014 uiteen. De Ware Tijd volgt de vergadering hier live.

10.15u

Een kwartier later dan gepland opende voorzitter Jennifer Geerlings-Simons de vergadering, waarna president Desi Bouterse de vergaderzaal werd binnengeleid. Op dat moment verliet de totale oppositie de zaal.

Fractieleider Radjkoemar Randjietsing van het Nieuw Front (VHP) zei tegen een verslaggever van de SRS dat het niet nodig is om in de zaal te zitten omdat het een monoloog is van de president en er geen debat mogelijk is. “Wij gaan niet weg, maar trekken ons terug in het gebouw en gaan volgen wat de president zegt.”

President Desiré Bouterse.

10.39u

De president heeft wederom zijn bezorgdheid geuit over de trage gang van zaken binnnen het overheidsapparaat. “Het kan niet zo zijn dat alleen zij die netwerken hebben hun zaken naar wens behartigd krijgen. Terwijl de arme man doodnormale zaken niet behartigd krijgt”, zei het staatshoofd. Hij deed een beroep op politiek Suriname om favoritisme en tegenwerking niet doorslaggevend te laten zijn bij de uitvoering van het beleid.

10.49u

Het streven van de regering is om in het eerste kwartaal van 2014 alle Surinamers verzekerd te hebben. Ongeveer 240.000 mensen hebben nog geen verzekering.

11.03u

Er is volgens de president veel werk verzet door deze regering in de voorbije periode. Hij verwijst onder andere naar het instellen van de kustwacht ter bescherming van onder andere vissers, ondernemers kunnen binnen twee weken over hun vergunning beschikken en wegen blijven minder lang onder water staan. De regering had meer willen bereiken, maar de problemen -waaronder de traagheid binnen de overheid- hebben dat niet altijd mogelijk gemaakt.

11.06

Het buitenlands beleid zal onverkort worden voortgezet. De regering werkt met alle landen samen, maar alleen als dat gebeurt op basis van erkenning  van de Surinaamse souvereiniteit, wederzijds respect en wederzijds voordeel.

11.11u

De strategische ligging van Suriname in het Noord-Oosten van Zuid-Amerika zal met de hoogste prioriteit worden uitgebuit. Suriname kan een brugfunctie vervullen tussen Zuid-Amerika en de Caribische regio en tussen Europa en de regio.

11.23u

Binnen enkele jaren moet iedereen in Suriname over schoon drinkwater kunnen beschikkken zegt de president. “Deze week zal door een technische handeling water beschikbaar zijn voor meer dan twaalfhonderd gezinnen in Domburg.”

11.31u

In het eerste kwartaal van 2014 zullen de nieuwe energiecentrales van Staatsolie en EBS operationeel zijn. Aan het basisvermogen wordt hiermee bijkans 100 megawatt toegevoegd. Ook worden mobiele elektriciteitsunits ingezet, die zullen inspelen op behoeftes zoals langdurige storingen en groot onderhoud op verschillende gebieden.

De Dienst Elektrificatie van het ministerie van  Natuurlijke Hulpbronnen zal zorg dragen voor elektriciteit in het binnenland, zodat het productiepotentieel in die gebieden benut wordt. Hiermee wordt ervoor gezorgd dat acute elektriciteitsproblemen tot het minimale zullen behoren.

11.36u

De transnationale veiligheid zal intensief worden aangepakt. Samenwerking met landen waaronder Guyana, Brazilie en Frankrijk zal verder worden geintensiveerd. President Bouterse zegt dat de internationale gemeenschap nog steeds genoeg vertrouwen heeft in Suriname bij de aanpak van elke vorm van criminaliteit. Het staatshoofd verwijst onder andere naar de onderschepping van een lading drugs op een Surinaams schip in Spanje. Er is daarbij nauw samengewerkt met de Franse autoriteiten.

11.41u

De infrastructuur zal aangepast worden, waarbij wegen ontlast worden. Deze verbetering  draagt bij tot het minimaliseren van verkeersongevallen, vooral op slechte wegen en onoverzichtelijke hoeken.

11.42u

Met alle inspanningen zal er deels verlichting gebracht worden in het schrijnend tekort aan woningen. De regering zal jongeren die zich klaarmaken om gezinnen te stichten tegemoet komen. “We gaan er hard tegenaan”. Na lange tijd van stilstand door gebrek aan voldoende grond die bouwrijp gemaakt moet worden is de regering zover om de kar door te trekken. “We gaan het tekort niet direkt kunnen opheffen, maar wel historische cijfers kunnen neerzetten.”

11.51u

Het leningenklimaat moet gemakkelijker gemaakt worden voor de kleine man. “We moeten niet vergeten dat er ook kleine mensen zijn die ook vooruit willen komen en stoppen met het traditioneel denken”. De kleine man zal beschermd moeten worden.

11.59u

De regering zal een programma in uitvoering brengen om de monetaire situatie overzichtelijk en stabiel te houden. Om sociale projecten te kunnen uitvoeren, zullen op de eerste plaats de uitgaven van de overheid op een latere tijdstip plaatsvinden, waar nodig uitgesteld worden. Verstrekking van subsidies zullen drastisch verminderd worden.  Het wegvallen van subsidies aan onder andere staatsbedrijven zal de regering extra geld opleveren en meer mogelijkheden om sociale- en beleidsprogramma’s uit te voeren.

De president heeft aangekondigd dat de privileges voor personen in hoge positie bij de overheid en staatsbedrijven nader bekeken zal worden.

De zwaarste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Zo moet in de toekomst iemand met een topsalaris meer gaan betalen voor water “dan iemand die woont achter Pontbuiten”, zei het staatshoofd.

12.03u

De president bedankt de gemeenschap die blijdschap voor gerealiseerde zaken heeft getoond en geduld en begrip voor nog niet gerealiseerde zaken. “Ode en hulde aan kondremans die hun ondersteuning hebben gegeven.” De regering zal zich op de meest correcte manier blijven kwijten van haar hoogste taak, namelijk het volk te laten delen in de vooruitgang. Economische ontwikkeling moet altijd ten dienste staan van de mens.

12.03u

Het begrotingstekort komt uit op 3,9 procent van het Bruto Nationaal product. Dat komt overeen met ruim 756 miljoen Surinaamse dollar. De geraamde uitgaven bedragen 6.969.356.000 Surinaamse dollar. De inkomsten worden geschat op SRD 6.211.354.000.

12.05u

President Desi Bouterse verlaat de vergaderzaal.

12.08u

Voorzitter Jennifer Geerlings-Simons sluit de Buitengewone Openbare Vergadering.

Bron: de Ware Tijd, Suriname

 

Reacties op jaarrede Surinaamse president Bouterse

30/09/2013

PARAMARIBO – President Desiré Bouterse heeft maandag de jaarrede uitgesproken tijdens een Buitengewone Openbare Vergadering van De Nationale Assemblee. In de jaarrede zette het staatshoofd de plannen voor het dienstjaar 2014 uiteen. Volg hier de eerste reacties op de regeringsplannen.

President Desi Bouterse maandag tijdens het uitspreken van de jaarrede.

President Desi Bouterse maandag tijdens het uitspreken van de jaarrede. Foto: Claudio Barker  

Ronnie Tamsiran (Pertjajah Luhur) niet onder de indruk

DNA-lid Ronny Tamsiran is niet onder de indruk van de uiteenzetting van  president Desi Bouterse. Hij betreurt het dat het staatshoofd helemaal geen aandacht heeft besteed aan de strijd tegen corruptie. “Ik had tenminste verwacht dat de president, wat hij bij de vorige jaarrede had aangekondigd om een kruistocht tegen corruptie te voeren desnoods zou herhalen”, zei Tamsiran in gesprek met STVS.

“We willen een anti-corruptiewet hebben. Het zal niet alle corruptie wegwerken, maar mensen die op de een of andere manier de staat geld afhandig maken tenminste een waarschuwing geven”, pleit de parlementariër. Hij verwees in zijn betoog naar het verleden en maakte de opmerking dat er veel geld dat voorbestemd was voor de dijkenbouw en de wegenbouw verloren is gegaan wegens corruptie. “Ik vind dat er veel geld verspild wordt door het gebrek aan een controlemechanisme die dat aan de kaak zou moeten stellen.”

Als lichtpunt in de jaarrede noemde Tamsiran de uitspraak van het staatshoofd om samen te werken en zodoende het land tot ontwikkeling te brengen.

Ruth Wijdenbosch: Jaarrede lang en saai

Ruth Wijdenbosch van het Nieuw Front (NPS) was niet onder de indruk van de jaarrede. “Saai en te lang”, is haar eerste reactie tegenover de STVS. Dezelfde president blijkt minder enthousiast over zijn eigen beleid. Ik vond hem de eerste twee keren sterker.

Wijdenbosch deels te spreken over het huisvestingsbeleid. “Ik sta achter de woningbouw. De president is voortgegaan met die 5% en 7% financiering. Continuiteit van beleid is goed. Maar voor de echte arme mensen, daar zie ik nog geen perspectief.”

Het weglopen van de totale oppostie aan het begin van de vergadering noemt Wijdenbosche en signaal aan de president. Ze vindt dat het staatshoofd niet alleen in DNA moet komen om van een prompter te lezen. “Hem hebben we een signaal gestuurd. Wij zijn geen staats vijanden. Wij zijn ook door het volk gekozen en dan moet u hier met ons discussiëren.” De politica weet niet of het protest van de oppositie effect zal sorteren. “Time will tell of het werkt.”

Minister Falisie Pinas (TCT): Aankondiging bezuinigingen geen verrassing

Minister Falisie Pinas van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) is niet verrast door de aankondiging van de president dat er bezuinigd gaat worden. “Wij zijn al geruime daarmee bezig.”

Het protest van de oppositie, die wegliep bij aanvang van de vergadering, vindt hij verkeerd. “Als u niet wilt deelnemen, moet u thuis blijven. Commentaar over de gang van zaken moet op tafel worden gelegd. Weglopen is niet de manier om commentaar te leveren of je misnoegen te uiten.”

Harish Monorath mist Onderwijs in betoog

Harish Monorath van Nieuws Suriname miste Onderwijs in de jaarrede van de president. “Vooral als het gaat om het Mulo- en middelbaar onderwijs”, benadrukt hij. Als er geen verandering komt daarin tijdens de inhoudelijke behandeling, gaat Monorath tegenstemmen.

De volksvertegenwoordiger vond het betoog verder te kort en had een meer positieve inhoud verwacht.

Bron: de Ware Tijd, Suriname

 

Geld en personeel vereist in nieuw zittingsjaar

01/10/2013

Paramaribo – Advocaten in Suriname willen graag twee zaken gerealiseerd zien in het nieuwe zittingsjaar van het Hof van Justitie, dat vandaag van start gaat; meer geld van de overheid voor toegevoegde zaken en meer gerechtelijk personeel om de werkdruk te verlichten. De deken van de Orde van Advocaten,Stanley Marica, hoopt dat deze problemen nog voor het einde van zijn zittingsperiode worden opgelost.

“In november is het voor mij einde dienst. Ik hoop dat ik deze zaken nog gerealiseerd zie”, verzucht hij.

Volgens Marica is het voorstel voor de verhoging al langer dan een jaar ingediend bij het ministerie van Justitie en Politie. Hierin staat onder meer vermeld dat het huidig bedrag van rond de SRD 500 per cliënt niet meer voldoende is. “De kosten voor transport zijn in de afgelopen jaren fors omhoog gegaan. Met het aantal keren dat wij naar een cliënt en zittingen gaan en ook nog de kantoorkosten, lopen de uitgaven hoog op”, weet Marica.

Het ministerie heeft vooralsnog geweigerd om de verhoging door te voeren. Van de advocaten is een gedetailleerde uitleg voor de aanpassing gevraagd. “We gaan het niet doen. Ik vind het niet nodig dat wij nog uitleg geven. De minister (Edward Belfort,… red.) is zich bewust van de ontwikkelingen.” De stijging van het aantal aanhoudingen maakt dat er meer personeel vereist is. Marica stelt dat er voorlopig nog voldoende advocaten zijn om het werk te doen, alleen moet het rechterskorps worden uitgebreid. “Dan kunnen de zaken beter behandeld worden. Niet alleen door het criminaliteitscijfer is er meer werk, maar ook omdat het rechtsbewustzijn van de gemiddelde Surinamer is gestegen.” Desondanks wenst de deken aan alle schakels binnen het Surinaams recht een vruchtbaar zittingsjaar.-.

Bron: de Ware Tijd, Suriname

 

Chaos financieel beheer frustreert Bouterse

01/10/2013

Paramaribo – President Desi Bouterse heeft genoeg van de chaos bij het financiële beheer van de Staat. Vier jaar na zijn aantreden als staatshoofd gaat hij dit eindelijk aanpakken. Er komt een diepgaande analyse om exact vast te stellen waar het fout gaat en er zullen maatregelen worden getroffen om de geconstateerde problemen op te lossen.

Het financiële beheer zal transparant gemaakt worden door oneigenlijke factoren weg te nemen en oneffenheden en onvolkomenheden te elimineren. Dat hield Bouterse het parlement gisteren voor in zijn jaarrede.

Correctie

Uit gesprekken met deskundigen, relevante personen en instanties, waaronder de Rekenkamer, is volgens het staatshoofd komen vast te staan dat het financiële management van de overheid al vele jaren “manco’s vertoont die dringend gecorrigeerd moeten worden”. Zo is vastgesteld dat in de administratieve processen en procedures vele onvolkomenheden en oneffenheden zijn, die voor problemen kunnen zorgen als niet acuut wordt ingegrepen. Volgens Bouterse is moed en durf nodig om het mes erin te zetten en de chaos te beëindigen en zo snel mogelijk “een gezonde financiële controle” tot stand wordt gebracht waardoor de regering tijdig dienstverleners kan betalen voor verrichte werkzaamheden.

Beleid ontspoord

Bouterse is volgens oppositielid Chandrikapersad Santokhi aan de late kant om vier jaar na het aantreden van zijn regering een einde te willen maken aan de bureaucratische problemen die zijn beleid frustreren. Naar hij beweert is het beleid dat de regering voert niet in overeenstemming met het Ontwikkelingsplan 2011-2016. “In feite kun je zeggen dat het beleid al is ontspoord, omdat het traject van het ontwikkelingsplan niet meer volgt”, stelt de politicus. Zo was bij het aantreden van de regering een instituut aangekondigd dat de uitvoering van het beleid zou monitoren. Wanneer in het vierde zittingsjaar pas een analyse van de knelpunten gaat worden gemaakt, vindt Santokhi dat veel te laat, omdat dit al in het eerste jaar had moeten plaatsvinden.

Meer bezuinigen

Volgens Melvin Bouva (MC/NDP) heeft de president aangetoond vastbesloten te zijn in 2014 een aantal fundamentele zaken waarvan de basis al is gelegd, te zullen uitvoeren. Daarbij springt het Nationaal Zekerheidstelsel in het oog, meent het coalitielid.

Ook over de opmerkingen dat de volkswoningbouw sterker ter hand zal worden genomen en de hervormingen binnen het onderwijs zullen worden voortgezet, en onderwijsinstanties institutioneel zullen worden versterkt, is Bouva tevreden. Wel had hij van Bouterse meer verdieping verwacht over de door hem aangekondigde bezuinigingen. Niet alleen de mensen met een royaal salaris zullen bepaalde privileges bij de overheid moeten kwijtraken, maar ook bij overheidsinstanties en parastatale bedrijven die worden gesubsidieerd zal moeten worden bezuinigd. “Waar er geen of onvoldoende return of investment is, zal een evaluatie moeten komen met als doel bezuinigingen.”.-.

Bron: de Ware Tijd, Suriname

Share this page:
« Back
Back to Top