Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Overlegorgaan Kolaborativo stelt ultimatum aan Curacaose regering

DONDERDAG, 03 OKTOBER 2013

WILLEMSTAD — Het nationaal overlegorgaan Kolaborativo wenst duidelijkheid van het kabinet-Asjes over de financiering van zijn organisatie en deelname van de regering aan het overlegplatform. Als de regering deze duidelijkheid niet binnen drie weken verschaft, dan geeft de organisatie aan dat zij voorlopig door zal gaan als bipartiet overlegorgaan, zonder participatie van de overheid, totdat de regering een beslissing neemt over een eventuele participatie.

De Kolaborativo dringt al maanden aan bij de regering om duidelijk aan te geven dat zij het orgaan steunt en ook bereid is om er actief aan deel te nemen. Maar een antwoord is tot op heden uitgebleven. Waar het Kolaborativo vooral om te doen is, is dat de regering ook niet heeft aangegeven of zij bereid is de organisatie te blijven financieren. Dit was voor het overlegorgaan aanleiding om op 31 augustus een brief naar de regering te sturen. Maar ook op deze brief is geen antwoord gekomen. In een nieuwe brief van 25 september uit Kolaborativo haar zorgen over het uitblijven van enige reactie van de regering. “Onze bezorgdheid over de intenties van uw regering met betrekking tot tripartiete dialoog neemt toe. Aan de ene kant wordt ons medegedeeld dat de daaraan deelnemende politieke partijen Kolaborativo steunen in haar werk, en voorts dat de rol van Kolaborativo in onze maatschappij de steun heeft van de Raad van Ministers en van uw persoon (premier Ivar Asjes, PS, red.). Aan de andere kant blijkt het echter, dat de jaarlijkse bijdrage niet in de begroting van 2013 was inbegrepen en evenmin in de suppletoire begroting.”

In haar brief stelt Kolaborativo verder dat de regering tot nu toe alleen met woorden steun heeft toegezegd aan het overlegorgaan, maar dat in de praktijk de regering ‘niet daadwerkelijk en uitdrukkelijk deelneemt aan het platform en evenmin daadwerkelijk financieel daaraan bijdraagt’. Dit druist in tegen de internationale voorwaarden die de internationale arbeidsorganisatie ILO voorschrijft voor tripartiet overleg.

De Kolaborativo presenteert in haar brief ook een overzicht van ontmoetingen die sinds begin dit jaar hebben plaatsgevonden tussen het overlegorgaan en vertegenwoordigers van de regering. Hieruit blijkt dat leden van het interim-kabinet-Hodge, waaronder de toenmalig premier Daniel Hodge en de toenmalige ministers José Jardim (Financiën), Steven Martina (Economische Ontwikkeling, Pais) en Nelson Navarro (Justitie, Pais) met vertegenwoordigers van Kolaborativo om de tafel hebben gezeten. Tijdens deze besprekingen hadden de ministers de intentie uitgesproken dat de regering het Kolaborativo-protocol uit 2003 zou ratificeren, later werd te kennen gegeven dat dit aan een nieuw politiek kabinet zou worden overgelaten. Na het aantreden van het kabinet-Asjes is er wel overleg geweest, waarin de premier aangeeft Kolaborativo te ondersteunen en een follow-up te zullen geven betreffende de jaarlijkse bijdrage aan het overlegorgaan.

Maar na dit overleg met Asjes heeft Kolaborativo niets meer van de premier vernomen. Ook is de organisatie niet gevraagd om informatie te leveren zodat dit in de begroting voor 2014 kon worden meegenomen. Reden voor Kolaborativo om duidelijkheid van de premier te vragen. “Ten slotte moet het ons van het hart u mede te moeten delen dat, indien wij binnen drie weken geen reactie van u mogen ontvangen, wij aannemen dat de regering niet voornemens is daadwerkelijk het tripartiete overleg van Kolaborativo te ondersteunen en zullen dan voorlopig overgaan tot een bipartiete structuur in afwachting van de overtuiging door de regering dat zij als belangrijkste partner in dezen een duidelijke verantwoordelijkheid heeft te dragen.”

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top