Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Overleg over fluoride in drinkwater op Curacao

ZATERDAG, 03 AUGUSTUS 2013

WILLEMSTAD — “Als burger en als professional drink ik heel veel water per dag.” In deze bewoordingen reageert minister Bernard ‘Ben’ Whiteman (Gezondheid, Milieu en Natuur, PS) op de commotie die is ontstaan over de toevoeging van fluoride aan het drinkwater op Curaçao. Tijdens de wekelijkse persconferentie van de Raad van Ministers (RvM) eerder deze week wilde Whiteman er niet verder op ingaan of hij nu voor of tegen fluoride in het drinkwater is. Wel gaf hij aan dat hij als minister op 8 augustus met alle betrokkenen bij deze zaak om de tafel zal zitten. Pas na dit overleg zal hij naar buiten treden met zijn mening en het standpunt van de regering met betrekking tot de fluoride-discussie. Op Curaçao heerst al jaren onenigheid over de toevoeging van fluoride aan het drinkwater. Een commissie zet zich ervoor in om deze toevoeging stop te zetten vanwege de negatieve gevolgen voor de gezondheid.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top