Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Oud-Statenlid Metry als expert benoemd in Task Force Belastingplan Curaçao

MAANDAG, 19 AUGUSTUS 2013

WILLEMSTAD — Het voormalig hoofd van de afdeling Financiën van de Nederlandse Antillen, parlementariër voor de PNP en huidig voorzitter van de vereffeningscommissie, Faroe Metry, is toegetreden tot de Taskforce Belastingplan Curaçao. Zijn benoeming werd bij landsbesluit van 8 juli bekrachtigd.

Het betreft een uitbreiding van het aantal leden van de Taskforce, opgericht op 4 februari jongstleden. Daarin hebben momenteel elf personen zitting.

Voorzitter is de sectordirecteur Fiscale Zaken. Verder zijn vertegenwoordigd: de Inspectie der Belastingen, de Ontvanger, de Cifa (Curaçao International Financial Association), de VBA (Vereniging Belastingadviseurs), de IFG (International Financial Group), de CBA (Curaçao Bankers Association), de KvK (Kamer van Koophandel), de VBC (Vereniging Bedrijfsleven Curaçao), de DMO (Downtown Management Organisation) en een coördinerend belastingexpert in de persoon van mr. Julian Lopez Ramirez. De Taskforce rapporteert aan de minister en is bevoegd om een beroep te doen op deskundigen, mits de honoraria voor deze personen vooraf goedgekeurd zijn door de minister.

De Taskforce moet de minister van Financiën adviseren over vernieuwing van het belastingstelsel voor Curaçao. Dit houdt onder meer in het vernieuwen en aanpassen van de belastingwetgeving.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top