Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Oud-gouverneur Goedgedrag bemiddelt bij bestuurscrisis op Bonaire

29 AUGUST 2013

Willemstad – Oud-gouverneur van Curaçao Frits Goedgedrag is op Bonaire ingeschakeld om te bemiddelen in de ontstane bestuurscrisis. Dat heeft minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties laten weten in een brief aan de Tweede Kamer.

,,Het functioneren van het bestuur van Bonaire staat al enige tijd onder druk als gevolg van – minder functionele – interacties tussen het Bestuurscollege, de gezaghebber, de Eilandsraad en ook de Rijksvertegenwoordiger”, schrijft Plasterk. Daarom is Goedgedrag ingeschakeld.

,,Er ligt inmiddels een intentieverklaring van beide gedeputeerden van Bonaire en de gezaghebber, waarvan de strekking is dat betrokkenen alles zullen doen wat in hun vermogen ligt, om de rust binnen het bestuur van Bonaire te bestendigen en te continueren.”

Plasterk laat ten slotte weten dat Rijksvertegenwoordiger Wilbert Stolte is ontboden om naar Nederland af te reizen voor nader overleg. ,,Over de uitkomst van dat overleg zal ik u informeren.”

Bron: Antilliaans Dagblad, Curaçao

Share this page:
« Back
Back to Top