Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Optimaliseren afhandeling vergunningsaanvragen Curaçao


dinsdag, 15 november 2011
WILLEMSTAD — In verband met de plannen van het kabinet-Schotte om de dienstverlening bij de afgifte van vergunningen te optimaliseren, zijn diverse instanties – die bij dit proces betrokken zijn – bij elkaar gekomen. Een belangrijk onderdeel van dit project is het centraliseren van de loketfunctie, met de organisatie van een Frontoffice- en een Backoffice-team. Tegelijkertijd is Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) begonnen met een reorganisatieproces bij de afdeling Vergunningen. Er wordt thans intensiever overleg gevoerd met de adviserende diensten teneinde te komen tot kortere procedures en een snelle afhandeling van vergunningsaanvragen. Dit zal leiden tot een soepeler en beter afgestemde overgang naar genoemde centralisatie. Binnenkort worden de besprekingen voorgezet met het Frontoffice- en Backoffice-team.

Share this page:
« Back
Back to Top