Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Opschonen Arubaans bevolkingsregister prioriteit

woensdag, 16 november 2011

ORANJESTAD — Het opschonen van de basisadministraties van het bevolkingsregister van Aruba en die van de rest van de Caribische eilanden is één van de thema’s die zijn behandeld tijdens het Piva-platform. Mensen die zich niet hebben uitgeschreven, blijven immers genieten van sociale voorzieningen waar de burger voor betaalt.

Tijdens de laatstgehouden volkstelling kwam naar voren dat Aruba zo’n 101.000 personen telt. “In de burgerlijke stand staan er echter een paar duizend meer geregistreerd”, zo laat premier Mike Eman (AVP) weten. “We moeten nu onderzoeken of deze mensen misschien tijdens de telling waren overgeslagen of dat het om personen gaan die niet meer op het eiland wonen, maar zich ook niet hebben laten uitschrijven.” Hij wijst erop dat dit financiële gevolgen heeft voor Aruba, want zolang deze personen ingeschreven blijven, kunnen ze dus voor die jaren aanspraak maken op sociale voorzieningen.

Het ene bevolkingsregister binnen het Koninkrijk kan tegenwoordig sneller bij het andere informeren of iemand niet daar is ingeschreven. Premier Eman: “Dit is zo, juist door de samenwerking die is ontwikkeld met Piva. Het uitwisselen van informatie onderling helpt ook burgers om van het ene naar het andere deel van het Koninkrijk te kunnen verhuizen zonder al teveel administratieve obstakels.” Hij wijst erop dat Aruba profijt kan hebben van technologische aanpassingen die Nederland heeft doorgevoerd om het vrije verkeer binnen de Europese Unie aan te kunnen. “We kunnen daar wat van overnemen om ons systeem beter te maken.”

Ook gouverneur Fredis Refunjol wees tijdens zijn toespraak aan het begin van de bijeenkomst van Piva op het belang van een juiste bevolkingsadministratie. Zowel voor de correcte afgifte van paspoorten en naturalisatie, als voor de basis voor dienstverlening en voor de democratisch proces. “Immers, zonder een correct overzicht van stemmers zijn verkiezingen onmogelijk”, aldus de gouverneur gisteren.

Share this page:
« Back
Back to Top