Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Opleiding voor 5 jongeren in Curaçaose jeugdgevangenis

VRIJDAG, 16 AUGUSTUS 2013

WILLEMSTAD — Vijf probleemjongeren zijn dit nieuwe schooljaar in de de Justitiële Jeugd Inrichting (voorheen GOG) begonnen aan het eerste jaar van het vsbo.

In een poging om jongeren met gedragsproblemen die opgesloten zitten in de Justitiële Jeugd Inrichting er blijvend van te weerhouden op het slechte pad terecht te komen, hebben de ministers van Justitie en Onderwijs Nelson Navarro en Rubina Bitorina ervoor gezorgd dat deze jongeren een vsbo-opleiding kunnen volgen in de jeugdgevangenis.

De lessen worden gegeven door een docent van de Dienst Openbare Scholen (DOS). Gezien de gedragsproblemen van de jongeren besloot de Onderwijsinspectie om het aantal leerlingen in een klas op maximaal acht te houden.

De andere jongeren, die minder gedragsproblemen vertonen, mogen buiten de jeugdgevangenis naar school.

DOS en GOG zorgen voor onder andere de vsbo-opleidingen en het Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS) zorgt voor het funderend onderwijs.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top