Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Openbaar Ministerie goed bezet op de BES-eilanden

VRIJDAG, 05 JULI 2013

KRALENDIJK — Het Openbaar Ministerie BES constateert naar tevredenheid dat in 2012 het parket op alle eilanden van Caribisch Nederland over adequate huisvesting beschikt en dat het professioneel goed is bezet. Daarmee heeft het OM een mijlpaal bereikt in zijn missie om een zichtbaar, professioneel en goed bezet OM te hebben op alle eilanden. Dat vermeldt het OM BES in het jaarverslag 2012.

Eind vorig jaar waren er vier parketsecretarissen in dienst. Daarnaast is beslist dat de officier van justitie voor de parketonderdelen Saba en St. Eustatius 100 procent ingezet wordt ten behoeve van de twee Bovenwinden in plaats 50 procent.

De hoofdofficier van justitie heeft structureel deelgenomen aan de lokale driehoeken Bonaire, Statia en Saba, waar in gezamenlijk overleg met de gezaghebbers en de korpschef veiligheidsproblematiek en gewenste interventies besproken zijn.

Op zowel Saba als St. Eustatius is het OM permanent vertegenwoordigd. Op Saba bestaat deze permanente vertegenwoordiging uit een plaatsvervangend officier van justitie, die tevens parketsecretaris is voor zowel Saba als St. Eustatius. Deze vertegenwoordiging wordt ingevuld door de roulatie van de drie bij het OM BES werkzame parketsecretarissen. Zij komen om beurten voor een periode van één tot drie maanden naar Saba. Op Statia wordt het OM vertegenwoordigd door één plaatsvervangend officier van justitie.

De voor Saba en St. Eustatius verantwoordelijke officier van justitie woont sinds november 2012 op Bonaire en is gemiddeld anderhalve week per maand fysiek aanwezig op Saba en Statia. De overige tijd houdt zij contact via de telefoon of skype met de collega’s op Saba en Statia.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top