Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Openbaar Ministerie Bonaire vraagt om herinvoering vreemdelingengratie Vervroegde Invrijheidsstelling

ZATERDAG, 24 AUGUSTUS 2013

KRALENDIJK — Gedetineerde Angel Cuero Moreno is van plan in hongerstaking te gaan. De Venezolaan heeft tweederde van zijn gevangenisstraf uitgezeten en zou als vreemdeling in aanmerking moeten komen voor de Vervroegde Invrijheidsstelling (VI). Hij werd veroordeeld wegens poging tot doodslag op zijn vriendin, vorig jaar april.

Maar volgens officier van justitie David van Delft voldoet Moreno niet aan de voorwaarden die gelden voor de VI en zijn de regels ook veranderd.

Het Openbaar Ministerie eiste vorig jaar juli negen jaar cel tegen Moreno. Dat werd uiteindelijk iets minder, maar wel meer dan vijf jaar cel. En dan komt een buitenlander niet in aanmerking voor VI. Die geldt voor straffen van vijf jaar en minder.

Voor gedetineerden met een Nederlandse nationaliteit gelden weer andere regels. Zij zitten minstens tweederde van hun straf uit. Als gedetineerde vreemdelingen in aanmerking komen voor de VI, dan moeten zij gelijk het land verlaten. Ook mogen zij nooit meer terugkomen.

Na 10-10-‘10, toen de eilanden een nieuwe status kregen, is de VI alleen nog gaan gelden voor St. Maarten en Curaçao. Maar voor Bonaire, Saba en St. Eustatius (BES), die Openbare Lichamen van Nederland werden met bijbehorende regels, verviel de VI-regeling.

Het OM van de BES-eilanden heeft een voorstel ingediend bij het Ministerie van Veiligheid & Justitie (V&J) in Nederland om de VI-gratie voor vreemdelingen te herintroduceren. Dit verzoek is nog in behandeling.

De gedetineerde heeft inmiddels ook een verzoek ingediend om overgeplaatst te worden naar Venezuela, om daar de rest van zijn straf uit te zitten. Die procedure is in gang gezet, zegt Van Delft. “Maar dat neemt ook tijd in beslag.” Directie Justitiële Inrichtingen in Nederland is belast met het verzoek. De Venezolaan kan zich ook tot hen wenden om te vragen hoe het staat met zijn verzoek.

Privileges

Een groot deel van de gedetineerden in de gevangenis op Bonaire is afkomstig uit Latijns-Amerika. Tegenover ochtendkrantExtra beklaagt de Peruaan Hipolito Alvarado zich over de onmenselijke behandeling. Hij werd veroordeeld tot twintig jaar cel wegens moord en zal deze straf mogelijk helemaal moeten uitzitten, in tegenstelling tot de lokale gedetineerden die na tweederde in aanmerking komen voor vervroegde invrijheidsstelling. Ook genieten de buitenlanders niet dezelfde privileges.

Hijzelf werkt op de timmerafdeling en verdient daarmee tussen de 35 en 42 dollar per week. Daarvan moet hij zijn eigen onkosten in de gevangenis betalen, zoals het aanschaffen van belkaarten of warm eten, omdat hij ‘s middags alleen brood krijgt.

Om bij te verdienen is Alvarado begonnen met het maken van kleine doosjes met religieuze afbeeldingen. En hoewel hij geen materiaal van de gevangenis gebruikt, moest hij toch stoppen omdat het tegen de regels is. Inmiddels is hij ook van de timmerafdeling gehaald. De Peruaan beschouwt dit als een extra straf, ook voor zijn familie in Peru, die nu geen inkomsten meer heeft.

Zijn echtgenote had foto’s en video’s opgestuurd van zijn vijf kinderen, Maar het duurde weken voor de gedetineerde deze kreeg. Andersom duurt het weken voor zijn vrouw het geld krijgt dat hij haar vanuit de gevangenis toestuurt. Hij moet wel in hongerstaking gaan om extra druk te zetten. “Wij krijgen van niemand bijstand en worden uit elkaar gehaald, zodat wij met niemand kunnen communiceren in onze eigen taal.”

Alvarado doet daarom een beroep op mensenrechtenorganisaties om naar zijn geval en dat van andere, buitenlandse gedetineerden te kijken, omdat hun situatie hemelsbreed verschilt met die van lokale gevangenen.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top